Hösten
Kursnamn Sote-palveluiden uudistuvat toimintatavat
Kursdatum 02.09.2024 - 15.12.2024
Yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Jaana Tilli, Julia Sahramäki
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 10.06.2024 - 20.11.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Sote-palveluiden uudistuvat toimintatavat

02.09.2024 - 15.12.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija
  • ymmärtää hyvinvointialueiden organisaation, strategian, talouden ja hallinnon perusteet
  • tunnistaa sote-uudistuksen tuomat mahdollisuudet ja haasteet sosiaali- ja terveydenhuollolle
  • tunnistaa oman roolinsa ammattilaisena osana uutta palvelujärjestelmää
  • ymmärtää tiimi- ja monialaisen työskentelyn merkityksen osana uutta palvelujärjestelmää
Ydinsisällöt:
  • sote-uudistus ja hyvinvointialueiden toiminta
  • uudenlaiset toimintamallit hyvinvointialueilla
  • eettiset näkökulmat digitaalisessa asiakastyössä
  • uudenlaiset tiimit ja niiden toiminta hyvinvointialueilla

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäisesti verkossa tehtävä opintojakso. Itsenäisiä tehtäviä, verkkotestejä.

Anmälningsinformation

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.

Diakin omat opiskelijat ilmoittautuvat Diakin opintoihin omien ilmoittautumisjärjestelmien ja ajankohtien puitteissa.