Non-stop
Opintojakson nimi SQL ja relaatiotietokannat
Opintojakson ajankohta 29.02.2020 - 31.12.2021
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja viopesupport@metropolia.fi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 29.02.2020 - 31.07.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

SQL ja relaatiotietokannat

29.02.2020 - 31.12.2021

Opintojakson kuvaus

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa:

 • Perusteet SQL-kielestä sillä tasolla, että hän on osaa tehdä tiedonhakua SQL-tietokannasta kyselyin.
 • Hän ymmärtää, mitä ovat kooste- ja skalaarifunktiot ja osaa hakea niillä tietokannasta johdettua tietoa.
 • Opiskelija ymmärtää, mitä ovat koostetaulut ja osaa käyttää niitä tiedonhakuun.
 • Hän osaa lukea ja ymmärtää SQL-syntaksia.
 • Hän kykenee muokkaamaan ja lisämään tietoa tietokantaan.
 • Hän ymmärtää, mitä ovat tiedon normalisointimuodot ja mihin niitä tarvitaan.
 • Hän kykenee tekemään tietokannan suunnittelua sekä ylläpitämään niitä.

Sisältö

 • johdatus relaatiotietokantoihin
 • relaatiomallin perusteita
 • suunnittelun perusteita
 • SQL-johdanto
 • tietokannan luominen ja taulujen rakenne
 • tiedon lisääminen
 • tiedon haku:
  • SELECT ja WHERE
  • lisää relaatiomallista
  • tietokannan suunnittelua
  • relaatioista ja näkymistä
  • normalisointi
  • hyödyllisiä lisätyökaluja kyselyihin ja rakennemäärityksiin.

Edeltävyysehdot

Ei ole.

Arviointikriteerit

Kun opiskelija on tehnyt 80% tehtävistä, niin kurssiarvioinnin saamiseksi hänen tulee lähettää sähköpostiviestiä osoitteeseen: viopesupport@metropolia.fi

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty periaatteella.

Arvioinnit pyritään viemään mahdollisimman nopeasi, mutta tutkintosääntömme mukaisesti enintään neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet ilmoituksenne opintojakson suorittamisesta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on 100% itsenäisesti suoritettava kurssi jolle voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7. Kurssin oppimisympäristönä toimii Metropolian Viope-ympäristö ja kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.

Opintojakson tiedot

Kurssin oppimisympäristö on Metropolian Viope-ympäristö ja kaikki kurssimateriaali löytyy sieltä. Kurssin suorittamisaikaa ei ole rajattu.

Opintojakson lisätiedot

Kurssi toimii NonStop periaatteella ja sille voi ilmoittautua ympräri vuoden 24/7. Kurssin suorittaminen tapahtuu Metropolian Viope-ympäristössä ja opiskelija voi suorittaa kurssin täysin omaan tahtiinsa.

Kurssin suorittamisaikaa ei ole rajattu.

Ilmoittautumistiedot

Kurssille voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7 ja sen suorittamisen voi aloittaa itselle sopivana ajankohtana. Kurssi on 100% netin kautta suoritettava kurssi joten sen suoritusaika riippuu täysin opiskelijasta itsestään.