Non-stop
Opintojakson nimi SQL-perusteet
Opintojakson ajankohta 06.02.2020 - 31.12.2025
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja viopesupport@metropolia.fi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 06.02.2020 - 31.12.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

SQL-perusteet

06.02.2020 - 31.12.2025

Opintojakson kuvaus

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • perusteet SQL-kielestä sillä tasolla, että hän on osaa tehdä tiedonhakua SQL-tietokannasta kyselyin
 • ymmärtää, mitä ovat kooste- ja skalaarifunktiot
 • hakea niillä tietokannasta johdettua tietoa
 • opiskelija ymmärtää, mitä ovat koostetaulut ja osaa käyttää niitä tiedonhakuun
 • lukea ja ymmärtää SQL-syntaksia
 • kykenee muokkaamaan ja lisämään tietoa tietokantaan.

Sisältö

 • johdatus SQL-kieleen
 • tiedonhakua kyselyin: SELECT ja WHERE
 • lisää työkaluja kyselyiden muodostamiseen
 • tulosten järjestelyä
 • INSERT, UPDATE & DELETE
 • kooste- ja skalaarifunktioita
 • taulujen väliset liitokset: useisiin tauluihin kohdistuvat kyselyt CREATE, ALTER ja DROP

Edeltävyysehdot

Ei ole.

Arviointikriteerit

Kurssista saa hyväksytty merkinnän sen jälkeen kun sen harjoitustehtävistä on suoritettu vähintään 80%.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on 100% itsenäisesti suoritettava kurssi jolle voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7 ja kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.

Opintojakson tiedot

Kurssi on 100% itsenäisesti suoritettava kurssi jolle voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7 ja kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin, ajankohdasta tai paikasta riippumatta.

Kun opiskelija on tehnyt vähintään 80% tehtävistä, tulee hänen kurssiarvioinnin saamiseksi lähettää sähköpostiviestiä osoitteeseen: viopesupport@metropolia.fi

Arvioinnit pyritään viemään mahdollisimman nopeasi Metropolian opiskelijarekisteriin, mutta tutkintosääntömme mukaisesti enintään neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet opiskelijan ilmoituksen opintojakson suorittamisesta.

Ilmoittautumistiedot

 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.
 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.
 • Kurssisuorituksia kirjataan sitä mukaan kun opiskelijat saavat suorituksensa tehtyä.