Non-stop
Opintojakson nimi Suokasvit
Opintojakson ajankohta 09.05.2023 - 10.12.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 08.10.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Suokasvit

09.05.2023 - 10.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Suokasvit-opintojaksolla opiskellaan tunnistamaan yleisimmät Suomen turvemailla tavattavat suokasvit. Opintojaksolla käydään läpi soiden päätyyppiryhmien eli korpien, rämeiden, nevojen ja lettojen lajeja. Lisäksi opiskellaan Suomen suotyyppijärjestelmän pääpiirteet, soiden synty ja merkitys. Lisää lajeja opiskellaan sekatyypin soiden ravinteisuustasoista ruskosammaleisuus, ruohoisuus, saraisuus, lyhytkortisuus ja rahkaisuus. Sisältö: Opintojaksolla opiskellaan itsenäisesti Suomen soiden tyypilliset ruohovartiset kasvit, varvut, sammalet, sarat ja heinät. Lisäksi tutustutaan soiden ekologiaan ja suotyyppijärjestelmään. Jokaisesta päätyyppiryhmästä (korvet, rämeet, nevat ja letot) on oma itseopiskelumateriaalinsa. Materiaaleissa tutustutaan kunkin kasvupaikan ominaispiirteisiin ja kasvilajeihin. Jokainen osio sisältää interaktiivisia verkkotehtäviä ja kasvintunnistus- ja teoriatestin, jonka läpäistyään seuraava osio avautuu opiskeltavaksi.

Arviointikriteerit

Testien ja loppukokeiden hyväksytty suoritus sekä interaktiivisten tehtävien teko on edellytys opintojakson hyväksytylle suoritukselle.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Virtuaalinen itseopiskelumateriaali on Learn-ympäristössä.

Opintojakson tiedot

Jokaisen osion lopussa on kasvitesti ja teoriatesti. Testeistä on saatava vähintään 80 % oikein, jotta pääsee siirtymään seuraavaan osioon. Lisäksi seuraavaan osioon siirtyminen edellyttää interaktiivisten verkkotehtävien suorittamisen.

Opintojakson lopussa on loppukokeet suokasveista ja teoriasta. Kokeessa on tunnistettava oikein 80 % kokeessa olevista 30 lajista ja vastattava oikein 80 % teoriakokeen kysymyksistä. Kaikissa testeissä ja kokeissa on rajallinen aika.

Koulutus alkaa 9.5.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on noin kaksi (2) kuukautta. Viimeinen opintojen ilmoittautumispäivä on 8.10.2023.

Ei aloituksia 28.6. – 31.7.2023