Kevät
Opintojakson nimi Tekniikan fysiikan perusteet
Opintojakson ajankohta 08.01.2024 - 30.04.2024
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Juha Pere
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 17.12.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Tekniikan fysiikan perusteet

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:  Opiskelija

 • ymmärtää fysiikan merkityksen tekniikassa
 • osaa kuvata SI-yksikköjärjestelmän ja tehdä yksikönmuunnoksia
 • osaa ratkaista kinematiikan, mekaniikan ja lämpöopin ongelmia matemaattisesti
 • osaa soveltaa vektorilaskentaa mekaniikan ilmiöissä

Sisältö:

 • suureet, SI-järjestelmä, SI-järjestelmään kuulumattomat yksiköt
 • kinematiikkaa
 • Newtonin lait
 • lämpötila-asteikot, lämpölaajeneminen, kalorimetriaa, lämmönsiirron perusteet
 • paine, ideaalikaasun tilayhtälö, ainemäärä, moolimassa, tilavuusvirta, massavirta
 • voimavektoreiden yhteenlasku, kitka
 • työ, energia, teho, hyötysuhde

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Aikaan sidottuja luentoja, laskuharjoituksia, moodlesivusto, opetusvideot.

Aikataulu löytyy toteutussuunnitelmasta joulukuun aikana, valitettavasti ei aikaisemmin.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. . Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2023 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö. Hinta 45 €.