Non-stop
Opintojakson nimi Tekniikan matematiikan perusteet HOP ON
Opintojakson ajankohta 19.06.2023 - 31.05.2024
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Päivi Porras
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 19.06.2023 - 30.04.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Tekniikan matematiikan perusteet HOP ON

19.06.2023 - 31.05.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:  Opiskelija osaa

  • sieventää ja käsitellä matemaattisia lausekkeita sekä ratkaista perusyhtälöitä ja lineaarisia yhtälöpareja
  • osaa tasogeometriaa, vektorit tasossa sekä trigonometrian perusteet

Sisältö:

  • Prosentit, 1. ja 2. asteen yhtälöt, yhtälöparit: sanallisia tehtäviä
  • Trigonometrian perusteet (suorakulmainen kolmio, vinokulmainen kolmio ja yksikköympyrä)
  • Tasogeometriaa
  • Tason vektorit

Edeltävyysehdot

Johdatus matematiikkaan tai vastaavat tiedot lausekkeen käsittelystä, yksikönmuunnoksista ja yhtälöistä sekä yhtälöpareista.

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi LABin Moodlessa.

Automaattisesti tarkistettavista harjoitustehtävistä saa pisteitä kurssin suorittamiseksi. Pelkillä tehtävillä voi läpäistä kurssin, mutta korkeammat arvosanat edellyttävät soveltavaan kokeeseen osallistumista.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija: Tämä on Hop On -kurssi.  Saat aloitusohjeet heti ilmoittautumisen jälkeen ja voit suorittaa kurssin oman aikataulun mukaan. Huomio, että välillä 19.6. – 7.8.2023 opiskelijoita ei siirretä rekisteriin eikä opettaja ole antamassa arviointia. Arvioinnit siis vasta 7.8.2023 jälkeen.

Kirjoita opiskelijasähköpostiosoite ilmoittautumislomakkeelle, aloitusohjeet saat opiskelijasähköpostiin. Mikäli ohjeita ei kuulu, olet kirjoittanut sähköpostiosoitteen väärin. Tee uusi ilmoittautuminen ja varmista, että sähköpostiosoite on oikein kirjoitettu.