Non-stop
Opintojakson nimi Tekoälyn ohjelmointi
Opintojakson ajankohta 15.09.2023 - 31.07.2024
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Koponen Janne
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2023 - 30.06.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Tekoälyn ohjelmointi

15.09.2023 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Tekoälyn hyödyntäminen on kasvanut voimakkaasti viimeisen vuosikymmenen aikana, eikä kasvun rajoja olla vielä saavuttamassa. Jokainen meistä on varmasti kuullut puhuttavan tekoälystä ja tällä kurssilla tutustutaan tekoälyn ohjelmointiin Python-kielellä hyödyntäen valmiita ohjelmistokirjastoja. Opintojakson sisältö sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille, joilla on Python-ohjelmoinnin perusteet hallinnassa.

 • Tekoälysovelluksen toteutus Python-kielellä
 • Datan esikäsittely
 • Datan visualisointi
 • Regressio
 • Pääkomponenttianalyysi
 • Klusterointi ja luokittelu
 • Neuroverkot ja syväoppiminen
 • NumPy
 • pyplot
 • scikit-learn
 • Tensorflow/Keras

Edeltävyysehdot

Vaaditaan seuraavat suoritetut opinnot: Python-ohjelmoinnin perusteet

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointiperusteet: Palautettavat harjoitustehtävät

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

 • Harjoitustehtävien suorittaminen
 • Videoidut luennot, itsenäinen opiskelu, harjoitustyöt

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.