Non-stop
Kursnamn Tekoälyn ohjelmointi
Kursdatum 15.09.2023 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Teknologi HUB
Lärare Koponen Janne
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2023 - 30.06.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Tekoälyn ohjelmointi

15.09.2023 - 31.07.2024

Beskrivning

Tekoälyn hyödyntäminen on kasvanut voimakkaasti viimeisen vuosikymmenen aikana, eikä kasvun rajoja olla vielä saavuttamassa. Jokainen meistä on varmasti kuullut puhuttavan tekoälystä ja tällä kurssilla tutustutaan tekoälyn ohjelmointiin Python-kielellä hyödyntäen valmiita ohjelmistokirjastoja. Opintojakson sisältö sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille, joilla on Python-ohjelmoinnin perusteet hallinnassa.

 • Tekoälysovelluksen toteutus Python-kielellä
 • Datan esikäsittely
 • Datan visualisointi
 • Regressio
 • Pääkomponenttianalyysi
 • Klusterointi ja luokittelu
 • Neuroverkot ja syväoppiminen
 • NumPy
 • pyplot
 • scikit-learn
 • Tensorflow/Keras

Förkunskapskrav

Vaaditaan seuraavat suoritetut opinnot: Python-ohjelmoinnin perusteet

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointiperusteet: Palautettavat harjoitustehtävät

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

 • Harjoitustehtävien suorittaminen
 • Videoidut luennot, itsenäinen opiskelu, harjoitustyöt

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.