Kevät
Opintojakson nimi Laadukkaampaa verkkovuorovaikutusta
Opintojakson ajankohta 10.01.2024 - 02.06.2024
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Leena Hinkkanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 23.11.2023 - 19.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Laadukkaampaa verkkovuorovaikutusta

10.01.2024 - 02.06.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija:

 • tietää, miten pystyy itse vaikuttamaan verkkovuorovaikutuksen onnistumiseen
 • saa valmiuksia suunnitella verkkovuorovaikutustilanteita
 • osaa toimia oman alasi tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
 • osaa hyödyntää erilaisia sovelluksia verkkovuorovaikutuksessa esim. chat, zoom
 • osaa käyttää sosiaalisen median ympäristöjä ammatilliseen vuorovaikutukseen
 • osaa arvioida sosiaalisen median sovellusten käyttöä verkkovuorovaikutuksessa
 • ymmärtää tietosuojan merkityksen verkkovuorovaikutustilanteessa

Sisältö:

 • Verkkovuorovaikutuksen ominaisuudet
 • Verkkovuorovaikutukseen vaikuttavat tekijät
 • Onnistuneen verkkovuorovaikutustilanteen suunnittelu
 • Erilaisten sovellusten hyödyntäminen verkkovuorovaikutuksessa
 • Nettietiketti verkossa
 • Oman verkko-ohjauksen suunnittelu

Arviointikriteerit

MOOC arvioidaan hyväksytty/hylätty Hyväksytty suoritus edellyttää, että olet tehnyt kaikki palautettavat tehtävät sekä olet tehnyt kaikki testit hyväksytysti. Toteutuksella on ohjeistusta liittyen arviointiin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkokurssin tavoitteena on laadukas verkkovuorovaikutus terveys- ja sosiaalialan asiakkaan ohjaamisessa. Toteutus verkossa itsenäisenä työskentelynä.

Opintojakson toteutus alkaa 10.1.2024 ja päättyy 2.6.2024. Opintojakson voi suorittaa omaan tahtiin.