Fall
Course name Online health and social customer guidance, basic course
Course date 28.08.2023 - 14.12.2023
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Leena Hinkkanen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.06.2023 - 30.11.2023
Implementation plan
Enrol

Online health and social customer guidance, basic course

28.08.2023 - 14.12.2023

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija:

 • tietää, miten pystyy itse vaikuttamaan verkkovuorovaikutuksen onnistumiseen
 • saa valmiuksia suunnitella verkkovuorovaikutustilanteita
 • osaa toimia oman alasi tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
 • osaa hyödyntää erilaisia sovelluksia verkkovuorovaikutuksessa esim. chat, zoom
 • osaa käyttää sosiaalisen median ympäristöjä ammatilliseen vuorovaikutukseen
 • osaa arvioida sosiaalisen median sovellusten käyttöä verkkovuorovaikutuksessa
 • ymmärtää tietosuojan merkityksen verkkovuorovaikutustilanteessa

Sisältö:

 • Verkkovuorovaikutuksen ominaisuudet
 • Verkkovuorovaikutukseen vaikuttavat tekijät
 • Onnistuneen verkkovuorovaikutustilanteen suunnittelu
 • Erilaisten sovellusten hyödyntäminen verkkovuorovaikutuksessa
 • Nettietiketti verkossa
 • Oman verkko-ohjauksen suunnittelu

Assessment criteria

MOOC arvioidaan hyväksytty/hylätty Hyväksytty suoritus edellyttää, että olet tehnyt kaikki palautettavat tehtävät sekä olet tehnyt kaikki testit hyväksytysti. Toteutuksella on ohjeistusta liittyen arviointiin.

Course way of working and time table

Verkkokurssin tavoitteena on laadukas verkkovuorovaikutus terveys- ja sosiaalialan asiakkaan ohjaamisessa. Toteutus verkossa itsenäisenä työskentelynä.

Opintojakson toteutus alkaa 28.8. 2023. ja päättyy 14.12 2023 Opintojakson voi suorittaa omaan tahtiin.