Kevät
Opintojakson nimi Terveyttä ruoasta
Opintojakson ajankohta 10.02.2023 - 26.03.2023
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Leila Jaakkola
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 29.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Terveyttä ruoasta

10.02.2023 - 26.03.2023

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa

 • tunnistaa ruokaan ja palveluihin liittyvät riskit
 • arvioida uusimpia ruokatrendejä
 • toteuttaa ja kehittää terveellistä ja turvallista ruokatuotantoprosessia asiakaslähtöisesti

Tervetuloa opintojaksolle, jos haluat kehittyä

 • erilaisten muotidieettien vertailussa ravitsemussuosituksiin ja
 • asiakkaan palvelun kehittämisessä terveyttä edistävissä ateriavaihtoehdoissa!

Opintojakso soveltuu myös mm. terveydenhuolto- ja sosiaalialan sekä liiketalouden opiskelijalle, joka on kiinnostunut ruoasta, ravitsemuksesta ja terveydestä.

Arviointikriteerit

Arvioinnissa käytetään Laurean amk-tutkintosaamisen opiskelijan arviointikehikkoa, vaativuustaso 1. Opintojaksolla käytetään myös itsearviointia.

Tehtävät, 9 kpl, ja niiden arviointi:

KOKOAVA ITSEARVIOINTI

 • 1) Kokoava itsearviointi osaamisen kehittymisestä, yksilötehtävä, hyv/hyl, ohjaajan arviointi

RAVITSEMUS-TEEMA:

 • 2) Keskustelutehtävä kollegat tutuksi, ryhmätehtävä, sisältyy itsearviointiin
 • 3) Testi ravitsemussuosituksista, yksilötehtävä, sisältyy itsearviointiin, arviointi hyv/hyl

RUOKATRENDIT-TEEMA

 • 4) Tietoperustatehtävä ruokatrendit, yksilötehtävä, sisältyy itsearviointiin
 • 5) Tehtävä muotidieetistä, yksilötehtävä, hyv-hyl, ohjaajan arviointi
 • 6) Keskustelutehtävä muotidieeteistä, ryhmätehtävä, sisältyy itsearviointiin

PALVELUN KEHITTÄMINEN-TEEMA

 • 7) Tietoperustatehtävä palvelusta, yksilötehtävä, sisältyy itsearviointiin(1)
 • 8) Essee palvelun kehittämisestä, yksilötehtävä, hyv-hyl, ohjaajan arviointi
 • 9) Keskustelutehtävä palvelun kehittämisestä, ryhmätehtävä, sisältyy itsearviointiin

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutuksen tärkeät päivät

Toteutus alkaa viikolla 6 pe 10.22023, jolloin

 • on opinnon aloitusinfo Zoomissa klo 12.30 – 14 (info nauhoitetaan ja voit katsoa sen myöhemmin, jos et voi osallistua infoon)
 • Canvas-työtila avautuu opiskeluun

Toteutus päättyy su 26.3. viikolla 12.

 

Kurssin toteutus on viikoilla 6 – 12 seuraavasti:

 • Vko 6-7 RAVITSEMUS-TEEMA JA ITSEARVIOINNIN ALOITUS
 • Vko 8-12: RUOKATRENDIT- JA PALVELUN KEHITTÄMINEN-TEEMAT Voit opiskella näitä kahta teemaa tällä aikavälillä sinulle sopivalla aikataululla rinnaikkain tai peräkkäin. Teeman sisällä opiskelu etenee tehtäväjärjestyksessä.

ITSEARVIOINTI OSAAMISEN KEHITTYMISESTÄ Itsearviointi viimeistellään ja palautetaan opinnon viimeisenä tehtävänä.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen opintojaksolla, arvio tunteina:

 1. Ravitsemus- teema 20 h
 2. Ruokatrendit-teema 50 h
 3. Palvelun kehittämiinen-teema 55 h
 4. Kokoava itsearviointi 10 h

Yhteensä 135 tuntia. Yksi opintopiste vastaa kansainvälisen ECTS-mitoituksen mukaan 26,7 tuntia keskiverto-opiskelijan tekemää työtä. Näin ollen 5 op:n opintojaksolla opiskelijan työmäärä on noin 135 tuntia.

Opintojakson lisätiedot

ppimateriaalina käytetään ravitsemuskirjallisuutta ja mm. videoita, lisäksi hyödynnetään palvelun laatua käsittelevää kirjallisuutta. Katso opintojaksolla käytettävä kirjallisuus sekä tarkemmat arviointikriteerit toteutuskuvauksesta (Laurean opetussuunnitelma).