Syksy
Opintojakson nimi Terveyttä ruoasta
Opintojakson ajankohta 15.09.2023 - 12.11.2023
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Leila Jaakkola
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.05.2023 - 03.09.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Terveyttä ruoasta

15.09.2023 - 12.11.2023

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa

 • tunnistaa ruokaan ja palveluihin liittyvät riskit
 • arvioida uusimpia ruokatrendejä
 • toteuttaa ja kehittää terveellistä ja turvallista ruokatuotantoprosessia asiakaslähtöisesti

Tervetuloa opintojaksolle, jos haluat kehittyä

 • erilaisten muotidieettien vertailussa ravitsemussuosituksiin ja
 • asiakkaan palvelun kehittämisessä terveyttä edistävissä ateriavaihtoehdoissa!

Opintojakso soveltuu myös mm. terveydenhuolto- ja sosiaalialan sekä liiketalouden opiskelijalle, joka on kiinnostunut ruoasta, ravitsemuksesta ja terveydestä.

Edeltävyysehdot

Ravitsemuksen perustietojen osaamisesta on hyötyä opintojakson suorittamisessa.

Arviointikriteerit

 • Arviointikriteerit ovat Laurean yhteiset, yleiset vaatimustason I kriteerit. Opintojakso arvioidaan numeraalisesti asteikolla H-5. Kurssilla kriteereitä sovelletaan tehtäväkohtaisesti arvioinnissa. Opintojaksolla on opiskelijan tekemää itsearviointia ja ohjaajan tekemää arviointia.
 • Kokoava itsearviointitehtävä arvioidaan asteikolla hyv/hyl.
 • Muotidieetit-tehtävä arvioidaan asteikolla H-5, painoarvo kokonaisarvosanassa 40 %.
 • Palvelun kehittäminen-tehtävä arvioidaan asteikolla H-5, painoarvo kokonaisarvosanassa 60 %.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutuksen tärkeät päivät

 • Opiskelu alkaa pe 15.9.2023, jolloin Canvas-työtila avautuu opiskeluun ja opinnon esittelyvideo on katsottavissa itsenäisesti.
 • Opiskelu päättyy su 12.11.2023.

Opiskeluaika on noin 2 kk syyskuun puolivälistä marraskuun puoliväliin.

 • Vko 37-38 RAVITSEMUS-TEEMA JA ITSEARVIOINNIN ALOITUS
 • Vko 39-45 RUOKATRENDIT- JA PALVELUN KEHITTÄMINEN-TEEMAT Voit opiskella näitä kahta teemaa tällä aikavälillä sinulle sopivalla aikataululla rinnaikkain tai peräkkäin. Teeman sisällä opiskelu etenee tehtäväjärjestyksessä.

ITSEARVIOINTI OSAAMISEN KEHITTYMISESTÄ Itsearviointi viimeistellään ja palautetaan opinnon viimeisenä tehtävänä.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen opintojaksolla, arvio tunteina (yhteensä 135 h):

 1. Ravitsemus- teema 20 h
 2. Ruokatrendit-teema 45 h
 3. Palvelun kehittämiinen-teema 60 h
 4. Kokoava itsearviointi 10 h

Yksi opintopiste vastaa kansainvälisen ECTS-mitoituksen mukaan 26,7 tuntia keskiverto-opiskelijan tekemää työtä. Näin ollen 5 op:n opintojaksolla opiskelijan työmäärä on noin 135 tuntia.

Opintojakson lisätiedot

Oppimateriaalina käytetään ravitsemuskirjallisuutta ja mm. videoita, lisäksi hyödynnetään palvelun laatua käsittelevää kirjallisuutta. Katso opintojaksolla käytettävä kirjallisuus sekä tarkemmat arviointikriteerit toteutuskuvauksesta (Laurean opetussuunnitelma).