Hösten
Kursnamn Terveyttä ruoasta
Kursdatum 16.09.2024 - 10.11.2024
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Turism och kosthåll HUB, Hälsa och välmående HUB, Business HUB
Lärare Leila Jaakkola
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.05.2024 - 26.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning

Terveyttä ruoasta

16.09.2024 - 10.11.2024

Beskrivning

Opiskelija osaa

 • tunnistaa ruokaan ja palveluihin liittyvät riskit
 • arvioida uusimpia ruokatrendejä
 • toteuttaa ja kehittää terveellistä ja turvallista ruokatuotantoprosessia asiakaslähtöisesti

Tervetuloa opintojaksolle, jos haluat kehittyä

 • erilaisten muotidieettien vertailussa ravitsemussuosituksiin ja
 • asiakkaan palvelun kehittämisessä terveyttä edistävissä ateriavaihtoehdoissa!

Opinto soveltuu ravitsemis- ja majoitusalan opiskelijan lisäksi mm. terveys-, liikunta-, sosiaali- tai elintarvikealan sekä liiketalousalan opiskelijalle, joka on kiinnostunut ruoasta, ravitsemuksesta ja terveydestä.

Opinnon alussa kerrataan ja lisätään osaamista ravitsemussuosituksista terveyttä edistävän ruoan vaiintaa ohjaavana tekijänä.

Sen jälkeen osaaminen kehittyy aiheissa muotidieetit osana ruokatrendejä ja ruokaympäristön kehittäminen tuuppaamalla, joita opinnolla voi opiskella rinnaikkain tai peräkkäin. Muotidieetit osana ruokatrendejä-aiheessa perehdytään erilaisiin muotidieetteihin ja ruokavalioihin, esimerkiksi vähähiilihydraattinen dieetti, paleoruokavalio, erilaiset paastomuodot, ja verrataan niitä ravitsemussuosituksiin.

Ruokaympäristön kehittäminen tuuppaamalla -aiheessa opiskellaan, mitä tarkoittaa tuuppaus eli yksi syömiskäyttäytymisen ja ruoanvalinnan ohjauskeino ruokaympäristössä sekä suunnitellaan palvelun kehittämistä tuuppaamisen keinoilla ruokaympäristössä.

Itsearviointia osaamisen kehittymisestä tehdään läpi opinnon, ja itsearviointi viimeistellään opinnon lopuksi.

 

Tehtävät, arviointikäytänne ja painoarvo opinnon kokonaisarvosanassa

 1. Testitehtävä ravitsemussuosituksista, suoritus 10 vrk:n sisällä opinnon alkamispäivämäärästä vahvistaa osallistumisen opinnolle
 2. Tietoperustatehtävä muotidieeteistä ja -ruokavalioista: edellytys Muotidieetit-tehtävälle
 3. Tehtävä muotidieetit, 1 – 5 , 40 % kokonaisarvosanasta
 4. Tietoperustehtävä tuuppauksesta 1 Palvelupolku: edellytys Palvelun kehittäminen tuuppaamalla -tehtävälle
 5.  Tietoperustatehtävä tuuppauksesta 2 Tuuppaaminen: edellytys Palvelun kehittäminen tuuppaamalla -tehtävälle
 6. Tehtävä palvelun kehittäminen tuuppaamalla, 1 – 5, 60 % kokonaisarvosanasta
 7. Kokoava itsearviointi, hyv/hyl 0 % kokonaisarvosanasta

Förkunskapskrav

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Ravitsemuksen perustietojen osaamisesta on hyötyä opinnon suorittamisessa.

Bedömningskriterier

 • Arviointikriteerit ovat Laurean yhteiset, yleiset vaatimustason I kriteerit. Opintojakso arvioidaan numeraalisesti asteikolla H-5. Kurssilla kriteereitä sovelletaan tehtäväkohtaisesti arvioinnissa. Opintojaksolla on opiskelijan tekemää itsearviointia ja ohjaajan tekemää arviointia.
 • Kokoava itsearviointitehtävä arvioidaan asteikolla hyv/hyl.
 • Muotidieetit-tehtävä arvioidaan asteikolla H-5, painoarvo kokonaisarvosanassa 40 %.
 • Palvelun kehittäminen-tehtävä arvioidaan asteikolla H-5, painoarvo kokonaisarvosanassa 60 %.

Arbetsformer och schemaläggning

Katso opinnon aikataulut Lukkarikoneesta osoitteesta https://lukkarit.laurea.fi. Laurea pidättää oikeudet muutoksiin.

Tekoälyn käyttö ei ole sallittua tällä opintojaksolla (ks. Laurean tekoälylinjaus ja Laurean ohjeet lähteiden ja viitteiden merkitsemisestä). Oppimistehtävissä käytetään osoitettua lähdekirjallisuutta ja muuta soveltuvaa kirjallisuutta siihen perehtymiseksi.

Tämä opinto on vuorovaikutteinen verkkototeutus:

Opinto toteutetaan verkkototeutuksena eikä se edellytä kampukselle tuloa. Canvas-työtila avautuu opiskeluun opinnon alkaessa, ja samalla opinnon esittelyvideo on katsottavissa itsenäisesti. Opinnolla voi opiskella ja tehdä tehtäviä omaan tahtiin sen jälkeen kun opinnolle osallistumisen vahvistava tehtävä on tehty opinnon alussa. Tehtävät ovat yksilötehtäviä. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta. Opinnolla opettaja viestii kaikille yhteisistä asioista noin kerran viikossa ilmoituksissa ja tarvittaessa viestitään vuorovaikutteisesti keskustelualueella Canvas-työtilassa.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen opintojaksolla, arvio tunteina (yhteensä 135 h):

 1. Ravitsemus-teema 20 h
 2. Ruokatrendit-teema 46 h
 3. Palvelun kehittämiinen -teema 54 h
 4. Kokoava itsearviointi 15 h

Yksi opintopiste vastaa kansainvälisen ECTS-mitoituksen mukaan 26,7 tuntia keskiverto-opiskelijan tekemää työtä. Näin ollen 5 op:n opintojaksolla opiskelijan työmäärä on noin 135 tuntia.

Mer information

Oppimateriaalina käytetään elektronista kirjallisuutta, artikkeleita ja videoita.

Tässä osa materiaalista:

Antikainen, A. & Schwab, U. 2020. Välimeren ruokavalio, terveyttä edistävä pohjoismainen ruokavalio, kasvisruokavalio ja vähähiilihydraattinen ruokavalio. Duodecim Terveyskirjasto.www.terveyskirjasto.fi/dlk01271?q=Dieetit

Hussein, I. 2023. Paasto. Luettu 2.5.2024. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01280/paasto?q=Paasto

Kolehmainen, M., Poutanen, K., Absetz, P. & Karhunen, L. 2019. Tuuppaamalla terveyttä: vihjeet vaikuttavat valintoihin. Lääkärilehti 74 (13), 811 – 815a.

NNR2023 Pohjoismaiset ravitsemussuositukset. 2023. Luettu 2.5.2024. https://www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus–ja-ruokasuositukset/ravitsemussuosituksia-maailmalta/pohjoismaiset-ravitsemussuositukset-2023/

Rantala, E., Vanhatalo, S., Kolehmainen, M. & Järvelä-Reijonen, E. 2019. Tuuppauskeinoja ruokaympäristön valinta-arkkitehdeille. Kehittyvä Elintarvike. https://kehittyvaelintarvike.fi/artikkelit/teemajutut/tiede-tutkimus/tuuppauskeinoja-ruokaympariston-valinta-arkkitehdeille/

Schwab, U. 2020. Vähähiilihydraattinen ruokavalio (”karppaus”). Luettu 2.5.2024. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01043?q=aro%20antti

Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Luettu 2.5.2024. https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf

Tuulaniemi, J. 2011. Alaluku Palvelupolku, Palvelumuotoilun keskeiset elementit, Palvelumuotoilu. Hä-meenlinna: Kariston Kirjapaino. E-kirja. Englanniksi