Våren
Kursnamn Terveyttä ruoasta
Kursdatum 10.02.2023 - 26.03.2023
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Turism och kosthåll HUB, Hälsa och välmående HUB, Business HUB
Lärare Leila Jaakkola
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 29.01.2023
Kursförverkligande
Anmälning

Terveyttä ruoasta

10.02.2023 - 26.03.2023

Beskrivning

Opiskelija osaa

 • tunnistaa ruokaan ja palveluihin liittyvät riskit
 • arvioida uusimpia ruokatrendejä
 • toteuttaa ja kehittää terveellistä ja turvallista ruokatuotantoprosessia asiakaslähtöisesti

Tervetuloa opintojaksolle, jos haluat kehittyä

 • erilaisten muotidieettien vertailussa ravitsemussuosituksiin ja
 • asiakkaan palvelun kehittämisessä terveyttä edistävissä ateriavaihtoehdoissa!

Opintojakso soveltuu myös mm. terveydenhuolto- ja sosiaalialan sekä liiketalouden opiskelijalle, joka on kiinnostunut ruoasta, ravitsemuksesta ja terveydestä.

Bedömningskriterier

Arvioinnissa käytetään Laurean amk-tutkintosaamisen opiskelijan arviointikehikkoa, vaativuustaso 1. Opintojaksolla käytetään myös itsearviointia.

Tehtävät, 9 kpl, ja niiden arviointi:

KOKOAVA ITSEARVIOINTI

 • 1) Kokoava itsearviointi osaamisen kehittymisestä, yksilötehtävä, hyv/hyl, ohjaajan arviointi

RAVITSEMUS-TEEMA:

 • 2) Keskustelutehtävä kollegat tutuksi, ryhmätehtävä, sisältyy itsearviointiin
 • 3) Testi ravitsemussuosituksista, yksilötehtävä, sisältyy itsearviointiin, arviointi hyv/hyl

RUOKATRENDIT-TEEMA

 • 4) Tietoperustatehtävä ruokatrendit, yksilötehtävä, sisältyy itsearviointiin
 • 5) Tehtävä muotidieetistä, yksilötehtävä, hyv-hyl, ohjaajan arviointi
 • 6) Keskustelutehtävä muotidieeteistä, ryhmätehtävä, sisältyy itsearviointiin

PALVELUN KEHITTÄMINEN-TEEMA

 • 7) Tietoperustatehtävä palvelusta, yksilötehtävä, sisältyy itsearviointiin(1)
 • 8) Essee palvelun kehittämisestä, yksilötehtävä, hyv-hyl, ohjaajan arviointi
 • 9) Keskustelutehtävä palvelun kehittämisestä, ryhmätehtävä, sisältyy itsearviointiin

Arbetsformer och schemaläggning

Toteutuksen tärkeät päivät

Toteutus alkaa viikolla 6 pe 10.22023, jolloin

 • on opinnon aloitusinfo Zoomissa klo 12.30 – 14 (info nauhoitetaan ja voit katsoa sen myöhemmin, jos et voi osallistua infoon)
 • Canvas-työtila avautuu opiskeluun

Toteutus päättyy su 26.3. viikolla 12.

 

Kurssin toteutus on viikoilla 6 – 12 seuraavasti:

 • Vko 6-7 RAVITSEMUS-TEEMA JA ITSEARVIOINNIN ALOITUS
 • Vko 8-12: RUOKATRENDIT- JA PALVELUN KEHITTÄMINEN-TEEMAT Voit opiskella näitä kahta teemaa tällä aikavälillä sinulle sopivalla aikataululla rinnaikkain tai peräkkäin. Teeman sisällä opiskelu etenee tehtäväjärjestyksessä.

ITSEARVIOINTI OSAAMISEN KEHITTYMISESTÄ Itsearviointi viimeistellään ja palautetaan opinnon viimeisenä tehtävänä.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen opintojaksolla, arvio tunteina:

 1. Ravitsemus- teema 20 h
 2. Ruokatrendit-teema 50 h
 3. Palvelun kehittämiinen-teema 55 h
 4. Kokoava itsearviointi 10 h

Yhteensä 135 tuntia. Yksi opintopiste vastaa kansainvälisen ECTS-mitoituksen mukaan 26,7 tuntia keskiverto-opiskelijan tekemää työtä. Näin ollen 5 op:n opintojaksolla opiskelijan työmäärä on noin 135 tuntia.

Mer information

ppimateriaalina käytetään ravitsemuskirjallisuutta ja mm. videoita, lisäksi hyödynnetään palvelun laatua käsittelevää kirjallisuutta. Katso opintojaksolla käytettävä kirjallisuus sekä tarkemmat arviointikriteerit toteutuskuvauksesta (Laurean opetussuunnitelma).