Kesä
Opintojakson nimi Työoikeus
Opintojakson ajankohta 06.05.2024 - 06.06.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Anitta Kurki
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 11.03.2024 - 28.04.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Työoikeus

06.05.2024 - 06.06.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Ymmärtää työoikeuden keskeiset käsitteet ja säännökset
  • Osaa soveltaa säännöksiä käytännön tilanteisiin

Sisältö

  • Työsuhteen alkaminen ja päättyminen
  • Työntekijän ja työnantajan keskeiset oikeudet ja velvollisuudet
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • Työelämän tietosuoja
  • Työturvallisuus

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko H-5

Arviointikriteerit

Arviointiperusteet ilmoitetaan opintojakson alussa Moodlessa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina.

Opintojakso alkaa 6.5.2024 ja päättyy 6.6.2024.

Opintojaksolla on kolme tehtäväosiota, joihin liittyvien tehtävien sitovat palautuspäivät ovat:

  • osio 1 = 19.5.2024
  • osio 2 = 27.5.2024
  • osio 3 = 6.6.2024

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali:

1) Hyttinen, M., Korte, A. 2022. Työoikeuden perusteet – Oppikirja. ISBN: 9789528009566

2) Moodlessa julkaistu aineisto

Oppikirja on oppimistehtävien laatimisessa välttämätön eikä tehtäviä voi laatia ilman kirjaa

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.