Sommaren
Kursnamn Työoikeus
Kursdatum 06.05.2024 - 06.06.2024
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Anitta Kurki
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 11.03.2024 - 28.04.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Työoikeus

06.05.2024 - 06.06.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Ymmärtää työoikeuden keskeiset käsitteet ja säännökset
  • Osaa soveltaa säännöksiä käytännön tilanteisiin

Sisältö

  • Työsuhteen alkaminen ja päättyminen
  • Työntekijän ja työnantajan keskeiset oikeudet ja velvollisuudet
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • Työelämän tietosuoja
  • Työturvallisuus

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko H-5

Arviointikriteerit

Arviointiperusteet ilmoitetaan opintojakson alussa Moodlessa.

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina.

Opintojakso alkaa 6.5.2024 ja päättyy 6.6.2024.

Opintojaksolla on kolme tehtäväosiota, joihin liittyvien tehtävien sitovat palautuspäivät ovat:

  • osio 1 = 19.5.2024
  • osio 2 = 27.5.2024
  • osio 3 = 6.6.2024

Info

Oppimateriaali:

1) Hyttinen, M., Korte, A. 2022. Työoikeuden perusteet – Oppikirja. ISBN: 9789528009566

2) Moodlessa julkaistu aineisto

Oppikirja on oppimistehtävien laatimisessa välttämätön eikä tehtäviä voi laatia ilman kirjaa

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.