Kesä
Opintojakson nimi Vastuullinen hankintatoimi ja logistiikka
Opintojakson ajankohta 01.06.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Huopainen Armi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 26.02.2024 - 15.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Vastuullinen hankintatoimi ja logistiikka

01.06.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuasi osaat

  • määritellä yrityksen keskeiset logistiset toiminnot sekä hankintatoimen, kuljetuksen ja varastoinnin roolit ja osaat perustella niiden merkityksen yrityksen liiketoiminnalle.
  • analysoida vastuullisuutta logistiikan näkökulmista.
  • määritellä logistiikan ja hankintatoimen mahdollisuuksia ja haasteita, kuten esimerkiksi tekoälyn ja digiajan käytännön sovellusten hyödyntämistä.

Sisältö

  1. Logistiikan perusteita
  2. Vastuullisuus logistiikassa
  3. Hankintatoimi
  4. Kuljetukset ja varastointi
  5. Muuttuva toimintaympäristö

Edeltävyysehdot

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin sekä verkkotentteihin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • Oppimistehtävät ja tentit: Opintojakso on jaettu viiteen kokonaisuuteen, jotka pitävät sisällään erilaisia materiaaleja. Neljän osion osaamista testataan verkkotentillä. Lisäksi yhteen osioon sisältyy myös pohdiskeleva keskustelutehtävä ja viimeiseen osioon oppimistehtävä.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.