Kesä
Opintojakson nimi Venäjän alkeiskurssi
Opintojakson ajankohta 02.05.2024 - 21.08.2024
Korkeakoulu Centria-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 6 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Centria-ammattikorkeakoulu / tutoropettaja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 11.03.2024 - 05.04.2024
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Venäjän alkeiskurssi

02.05.2024 - 21.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu kieleen ja oppii käyttämään kieltä helpoissa arki- ja palvelutilanteissa. Opiskelija myös oppii maan kulttuurista. Alkeiskurssin suoritettuaan: – opiskelija osaa ääntää kielen mukaisesti – opiskelija osaa kielikohtaiset aakkoset – opiskelija osaa tervehtiä – opiskelija osaa nimetä viikonpäivät, vuodenajat ja kuukaudet – opiskelija osaa kertoa itsestään ja esittää tavallisia kysymyksiä – opiskelija osaa kertoa perheestään – opiskelija osaa käyttää numeroita – opiskelija osaa toimia helpoissa palvelutilanteissa esim. kahvilassa ja matkustaessa – opiskelija osaa kertoa ja kysyä kellonaikaa – opiskelija osaa muodostaa lauseita ja kysymyksiä – opiskelija osaa neuvoa ja kysyä tietä – opiskelija osaa käyttää tavallisimmat verbit – opiskelija osaa kuvailla adjektiiveilla ja tietää värit – opiskelija osaa kertoa säästä – opiskelija osaa kertoa harrastuksista – opiskelija osaa kertoa asumisesta – opiskelija hallitsee kieliopin perusrakenteet – opiskelija on tutustunut opintojakson aikana kulttuuriin ja mielenkiintoisiin matkakohteisiin – opiskelija ymmärtää helpohkoja tekstejä Tavoitetaso on CEFR:n mukainen A1.2.

Edeltävyysehdot

Ei tarvita.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0-5

(1) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan lyhyesti venäjäksi apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa) käyttäen. Opiskelija osaa tulkita helppoja venäjänkielisiä tekstejä apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa) käyttäen. Opiskelija osaa vastata yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyesti, mutta ei perustellen

(2) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan lyhyesti venäjäksi, mutta tarvitsee tukenaan apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa). Opiskelija osaa tulkita helppoja venäjänkielisiä tekstejä, mutta tarvitsee tukenaan apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa). Opiskelija osaa vastata yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyesti, mutta ei perustellen.

(3) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan kohtalaisen sujuvasti venäjäksi. Opiskelija osaa tulkita helppoja venäjänkielisiä tekstejä, ja osaa kertoa lyhyesti asiasisällöstä omin sanoin saksaksi apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa) käyttäen. Opiskelija osaa vastata yksinkertaisiin kysymyksiin, mutta tarvitsee perustelun tueksi apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa), tai keskustelukumppanin apua.

(4) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan sujuvasti venäjäksi. Opiskelija osaa tulkita helppoja venäjänkielisiä tekstejä, ja osaa kertoa asiasisällöstä omin sanoin venäjäksi pääasiassa ilman apuvälineitä. Opiskelija osaa vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin, ja osaa perustella vastauksensa suurimmaksi osaksi ilman keskustelukumppanin tukea, tai apuvälineitä.

(5) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan sujuvasti ja monipuolisesti venäjäksi. Opiskelija osaa tulkita helppoja venäjänkielisiä tekstejä, ja osaa kertoa asiasisällöstä omin sanoin venäjäksi ilman apuvälineitä. Opiskelija osaa vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin luontevasti, ja osaa perustella vastauksensa ilman keskustelukumppanin tukea, tai apuvälineitä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso sisältää 9 osaa: aloitusmoduulin ja 8 kappaletta. Jokainen kappale sisältää oppimateriaalia: lukutekstiä, sanastoa, kielioppia, ääni- ja videotiedostoja, tehtäviä ja tietoja tavoista ja kulttuurista. Opintojakso sisältää kommunikaatiotilanteiden ja sanaston harjoittelua taitotason A1-A2 tavoitteiden pohjalta.

Käsiteltävät kielioppirakenteet ovat: – kyrilliset aakkoset – intonaatio – nimikäytäntö (etu-, isä- ja sukunimet) – tervehdykset, tapaaminen ja nimen kertominen – mielipiteen ilmaisu – yksinkertaiset puhelinkeskustelutilanteet – perusluvut, viikonpäivät, kuukaudet – sanasto, dialogeja ja lukutekstejä.

Oppimisympäristöstä löytyvän materiaalin lisäksi opintojakso sisältää verkkotapaamisia, jotka tallennetaan. Opiskelijan on suoritettava vähintään 75 % tehtävistä. Opintojaksolla on myös sanakoe, viisi pakollista tehtävää (kolme kirjoitustehtävää, yksi puheen tuottamistehtävä, yksi puheen ymmärtämistehtävä). Opintojakson lopussa pidetään verkkotentti.

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

6 opintopistettä vastaa 162 tuntia opiskelijan työtä.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Lisäksi opiskelija tarvitsee kuulokkeet ja mikrofonin.

Opintojakson lisätiedot

Huom! Peruutusaika muuttunut. Opintojen peruminen on mahdollista vain ilmoittautumisajan puitteissa. Voit perua opinnot ilmoittamalla siitä kirjallisesti avoinamk@centria.fi

Ilmoittautumistiedot

Huomioithan, että jos kotikorkeakoulusi käyttää ristiinopiskelupalvelua, ilmoittautuminen opinnoille tapahtuu korkeakoulusi oman Pepin kautta. Lisätietoa ja ohjeita ristiinopiskelupalvelun käyttöön löydät verkkosivuiltamme. Jos ristiinopiskelupalvelu ei vielä ole koulusi käytössä ja oman Pepin käyttö ilmoittautumiseen ei ole mahdollista, tee siinä tapauksessa ilmoittautuminen opinnolle tällä lomakkeella.