Non-stop
Opintojakson nimi Yritystoiminta muuttuvassa työelämässä
Opintojakson ajankohta 01.09.2024 - 31.07.2025
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Markus Suomi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 05.08.2024 - 24.05.2025
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Yritystoiminta muuttuvassa työelämässä

01.09.2024 - 31.07.2025

Opintojakson kuvaus

Yritystoiminta muuttuvassa työelämässä -opintojaksolla (linkki Humakin verkkokauppaan) opitaan yrittäjyyden merkityksestä yhteiskunnassamme: työllistymisessä, taloudessa, yksilön valinnoissa. Opiskelija pohtii myös omaa suhdettaan yrittäjyyteen ja omia yrittäjyysmahdollisuuksiaan.

Jaksolla käsitellään liiketoiminnan ja yrittäjyyden peruskäsitteitä, yrittäjyyttä työllistymisen muotona, sekä oman osaamisen tunnistamista, esittämistä ja myymistä.

Sisältö

 • Työelämän muutos, yksityisen sektorin rooli ja merkitys
 • Yrittäjyyden ja liiketoiminnan peruskäsitteet
 • Yrittäjyys työllistymisen muotona ja osana omaa uraa
 • Yrittäjyystaidot, yrittäjämäinen työote
 • Osaamisen tunnistaminen, tuotteistaminen, hinnoittelu ja myynti
 • Sivutoiminen ja päätoiminen yrittäjyys, kannattavan toiminnan perusteet.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa työelämän muutoksia ja yksityisen sektorin merkityksen yhteiskunnassa.
 • ymmärtää liiketoiminnan logiikan ja yritystoiminnan keskeiset käsitteet.
 • sisäistää yrittäjämäisen toimintatavan ja tiedostaa yrittäjyyden osana urapolkua.
 • osaa kehittää, tuotteistaa ja myydä omaan osaamiseen perustuvia palveluja.
 • osoittaa perehtyneisyyttä erilaisiin yrittäjyyden muotoihin ja kannattavaan toimintaan.

Kohderyhmä

Opintojaksolle kannattaa tulla, jos olet kiinnostunut yrittäjyydestä yhteiskunnallisena ilmiönä, tai mietit yrittäjyyttä uravaihtoehtona, vaikka sivutoimisesti. Opintojakso sopii kaikille aloille ja pystyt sijoittamaan jakson tehtävät pitkälti omalle toimialallesi.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0-5. Arviointi tapahtuu opintojakson teemoihin kytketyillä tenteillä, jotka suoritetaan opintojaksoalustalla. Lisäksi opiskelija antaa ja saa vertaispalautetta opintojakson tuotoksestaan (Yrittäjyyssalkku).

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso ei ole aikaan eikä paikkaan sidottu, eikä sisällä pakollista opetusta.

Jaksolla järjestetään aloituswebinaari (tallennetaan) ja vapaaehtoisia ohjaustapaamisia seuraavasti:

 • 26.09.2024 15.00 – 16.00 Aloituswebinaari
 • 22.10.2024 15.00 – 16.00 Ohjaustapaaminen
 • 26.11.2024 15.00 – 16.00 Ohjaustapaaminen
 • 17.12.2024 15.00 – 16.00 Ohjaustapaaminen
 • 21.01.2025 15.00 – 16.00 Ohjaustapaaminen
 • 12.02.2025 15.00 – 16.00 Ohjaustapaaminen
 • 11.03.2025 15.00 – 16.00 Ohjaustapaaminen
 • 01.04.2025 15.00 – 16.00 Ohjaustapaaminen
 • 08.04.2025 15.00 – 16.00 Ohjaustapaaminen
 • 20.05.2025 15.00 – 16.00 Ohjaustapaaminen

Opintojakson tiedot

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijalta vaaditaan verkko-opiskelun perusvälineet (tietokone internet-yhteydellä ja kameralla varustettuna, videokuvausmahdollisuus).

Ilmoittautumistiedot

Non-stop-opintojaksoilla ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, saat sähköpostitse kirjautumisohjeet Humakin järjestelmiin. Löydät opintojakson suoritusohjeet verkko-oppimisympäristöstä.

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

 • Lomakkeet ovat avoinna vain ilmoittautumisaikana – muista siis ilmoittautua ajoissa!
 • Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti.
 • Kun olet lähettänyt lomakkeen, saat vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. (Tarkista myös roskapostikansio ja ole tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse: avoinamk@humak.fi.)
 • Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.

Huom! Mikäli kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Karelia, Laurea, Lapin AMK, TAMK, Turun AMK, VAMK tai XAMK, käytä ristiinopiskelupalvelua (ripa). Lisätiedot ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen saat korkeakoulustasi. Ripasta löydät tietoa myös CampusOnline-sivulta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.