Non-stop
Opintojakson nimi Yritysverotus
Opintojakson ajankohta 24.01.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.11.2021 - 31.10.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Yritysverotus

24.01.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Osoitat perehtyneisyyttä Suomessa voimassa olevaan verotusjärjestelmään ja eri verolakeihin mm. tuloverolaki, laki elinkeinotulon verottamisesta ja arvonlisä-verolaki Osaat laskea maksettavien verojen määrät eri yritysmuodoissa. Osaat laatia yrityksen veroilmoituksen. Tiedät ja osaat laskea tilikauden tulon ja verotettavan tulon erot. Sisältö: Mikä on verotuksen rooli yrityksessä? Miten yrityksen verot jaksotetaan ja lasketaan? Miten lasket tilikauden tuloksen perusteella verovuoden verotettavan tulon? Miten veroilmoitus laaditaan?

Edeltävyysehdot

Yrityksen talous –opintojakson tai vastaavat tiedot.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 1-5

Opintojakson tiedot

Nonstop aloitus, opiskelijoilla on mahdollista aloittaa opinnot 24.1.2022 alkaen. Suoritusaika 2 kk.

Ei sisäänottoa heinäkuussa.