Non-stop
Course name Intellectual property rights
Course date 16.01.2023 - 31.08.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 28.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Intellectual property rights

16.01.2023 - 31.08.2023

Course description

Tavoitteet:  Osaat arvioida aineettoman oikeuden arvoa ja tuotekehitykselle ja yritystoiminnalle. Osaat arvioida erilaisten aineettomien oikeuksien suojaamiskeinojen käyttökelpoisuutta oman alasi tuotekehityksessä ja yritystoiminnassa, Osaat käyttää patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) palveluita aineettomien oikeuksen suojaamista harkitessasi. Osaat laatia yksinkertaisia sopimuksia aineettomien oikeuksien suojaamiseksi (eli hyödyntää muita suojaamiskeinoja). Sisältö:  Mitä aineettomat oikeudet merkitsevät tuotekehitykselle ja yritystoiminnalle? Millaisia vaihtoehtoja on aineettomien oikeuksien suojaamiseen? Miten PRH palvelee aineettomien oikeuksien suojaamista harkitsevaa? Miten voit suojata aineettomia oikeuksia yksinkertaisin sopimuksin ja käytännöin?

Prerequisites

Ei edellytetä aikaisempaa osaamista.

Assessment criteria

Ilmoitetaan kurssialustalla Learnissä.

Opintojakson suorittamiseen varattu aikaraja ilmoitetaan kurssialustalla Learnissä Opintojakso sisältää 8 osiota, joihin kuhunkin liittyy lopuksi suoritettava tentti. Tenttivastauksista tulee saada 70 % oikein, jotta osio on hyväksytysti suoritettu. Lisäksi opiskelija täyttää koko opintojakson ajan oppimispäiväkirjaa, josta on tarkemmat ohjeet Leanissä. Suoritustahti on vapaasti valittavissa kokonaisaikarajan puitteissa.

Course way of working and time table

OSIO 1: IPR LIIKETOIMINNAN MENESTYSTEKIJÄNÄ (mm .aineeton omaisuus ja aineettomat oikeudet, aineettomien oikeuksien kasvava merkitys, OSIO 2: TEKIJÄNOIKEUS JA LÄHIOIKEUDET (tekijänoikeussuojan kohde, tekijänoikeuden haltija, tekijänoikeussuojan ulottuvuus, tekijän taloudelliset ja moraaliset oikeudet, rajoitukset, loukkaukset, lähioikeudet) OSIO 3: PATENTTI JA HYÖDYLLISYYSMALLI (mm. patentoinnin mahdollisuudet, patentin hakeminen, patentoitavuuden edellytykset, keksinnön suojaaminen ulkomailla, hyödyllisyysmalli, tietokannat) OSIO 4: MALLIOIKEUS (mm. yleiskatsaus mallioikeuteen, mallioikeussuojan sisältö, hakeminen) OSIO 5: TAVARAMERKKI (mm. merkitys liiketoiminnassa, suoja-ala, rekisteröinnin edellytykset, rekisteröinti, tavaramerkin käyttäminen) OSIO 6: IPR-STRATEGIA (mm. IPR osana yrityksen strategiaa) OSIO 7: AINEETTOMISTA OIKEUKSISTA SOPIMINEN (mm. sopimusoikeuden perusteita, IPR-sopimuksen solmiminen, sopiminen erilaisissa tilanteissa) OSIO 8: IPR – TULEVAISUUDEN ALA (mm. alan toimijoita ja ammattilaisia, aineettomia oikeuksia koskeva tieto haltuun)

Course info

16.1.-31.8.2023. Ensimmäinen aloitus on 16.1.2023. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson arvioitu suoritusaika on 3 kuukautta.

Course additional info

Opintojaksolla tarvittava materiaali linkkeineen löytyy opintojakson Learn-alustalta. Lisäksi oppimispäiväkirjaa varten opiskelijan on hyvä etsiä ajankohtaisia IPR-asioihin liittyviä uutisia verkosta oma-aloitteisesti. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.