Non-stop | Full
Course name Speech Communication for Professionals
Course date 01.05.2024 - 31.12.2024
Institution Kajaani University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Languages and Communication HUB
Teacher Tuula Rajander
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.05.2024 - 30.11.2024
Course enrolment info

Speech Communication for Professionals

01.05.2024 - 31.12.2024

Course description

Tavoite

Opinnoissa keskitytään erilaisiin työelämän puheviestintätilanteisiin ja niihin valmistautumiseen. Opinnoissa saadaan eväitä asiantuntijan selkeään, tavoitteelliseen ja vaikuttavaan puheviestintään. Lisäksi käsitellään mm. esiintymisjännitystä ja sen hallintaa.

Sisältö

Minä viestijänä, sanattomat viestit, havainnollistaminen, vaikuttava viestintä, esiintymisjännitys.

Prerequisites

Edeltävyysehtoja ei ole, opintojakso soveltuu kaikille.

Assessment criteria

Hyväksytty / Hylätty

Hyväksytyn kriteerit

Opiskelija pohtii omaa viestijäkuvaansa analyyttisesti ja hän kykenee nostamaan siinä esiin vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan puheviestijänä. Opiskelija kykenee analysoimaan viestintäkumppanin sanatonta viestintää eri osa-alueiden kannalta. Hän ottaa myös huomioon sanallisen viestinnän omassa esiintymisessään. Opiskelija kykenee käyttämään erilaisia puhe-esityksen havainnollistamisen keinoja. Hän pystyy kohdentamaan puhe-esityksen kuulija-analyysin perusteella kohdeyleisölle. Hän osaa käyttää puhe-esityksessään erilaisia argumentoinnin keinoja ja pystyy myös analysoimaan ja arvioimaan viestintäkumppanin argumentointia. Opiskelija tietää esiintymisjännitykseen vaikuttavia seikkoja sekä tuntee ja osaa hyödyntää keinoja sen hyväksymiseen ja lieventämiseen. Opiskelija kykenee laatimaan ja esittämään vaikuttavan puheenvuoron

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkko-oppimisympäristössä vuoden 2024 aikana. Opintojakso vastaa noin 81 tuntia opiskelijan omaa työtä (3 op).

Course enrolment info

Käytäthän ilmoittautumistiedoissa kotikoulusi sähköpostiosoitetta.