Non-stop | Täynnä
Opintojakson nimi Asiantuntijan puheviestintä
Opintojakson ajankohta 01.05.2024 - 31.12.2024
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Tuula Rajander
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.05.2024 - 30.11.2024
Ilmoittautumistiedot

Asiantuntijan puheviestintä

01.05.2024 - 31.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoite

Opinnoissa keskitytään erilaisiin työelämän puheviestintätilanteisiin ja niihin valmistautumiseen. Opinnoissa saadaan eväitä asiantuntijan selkeään, tavoitteelliseen ja vaikuttavaan puheviestintään. Lisäksi käsitellään mm. esiintymisjännitystä ja sen hallintaa.

Sisältö

Minä viestijänä, sanattomat viestit, havainnollistaminen, vaikuttava viestintä, esiintymisjännitys.

Edeltävyysehdot

Edeltävyysehtoja ei ole, opintojakso soveltuu kaikille.

Arviointikriteerit

Hyväksytty / Hylätty

Hyväksytyn kriteerit

Opiskelija pohtii omaa viestijäkuvaansa analyyttisesti ja hän kykenee nostamaan siinä esiin vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan puheviestijänä. Opiskelija kykenee analysoimaan viestintäkumppanin sanatonta viestintää eri osa-alueiden kannalta. Hän ottaa myös huomioon sanallisen viestinnän omassa esiintymisessään. Opiskelija kykenee käyttämään erilaisia puhe-esityksen havainnollistamisen keinoja. Hän pystyy kohdentamaan puhe-esityksen kuulija-analyysin perusteella kohdeyleisölle. Hän osaa käyttää puhe-esityksessään erilaisia argumentoinnin keinoja ja pystyy myös analysoimaan ja arvioimaan viestintäkumppanin argumentointia. Opiskelija tietää esiintymisjännitykseen vaikuttavia seikkoja sekä tuntee ja osaa hyödyntää keinoja sen hyväksymiseen ja lieventämiseen. Opiskelija kykenee laatimaan ja esittämään vaikuttavan puheenvuoron

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkko-oppimisympäristössä vuoden 2024 aikana. Opintojakso vastaa noin 81 tuntia opiskelijan omaa työtä (3 op).

Ilmoittautumistiedot

Käytäthän ilmoittautumistiedoissa kotikoulusi sähköpostiosoitetta.