Non-stop | Fullbokad
Kursnamn Asiantuntijan puheviestintä
Kursdatum 01.05.2024 - 31.12.2024
Yrkeshögskolan Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla, Språk och kommunikation HUB
Lärare Tuula Rajander
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.05.2024 - 30.11.2024
Anmälningsinformation

Asiantuntijan puheviestintä

01.05.2024 - 31.12.2024

Beskrivning

Tavoite

Opinnoissa keskitytään erilaisiin työelämän puheviestintätilanteisiin ja niihin valmistautumiseen. Opinnoissa saadaan eväitä asiantuntijan selkeään, tavoitteelliseen ja vaikuttavaan puheviestintään. Lisäksi käsitellään mm. esiintymisjännitystä ja sen hallintaa.

Sisältö

Minä viestijänä, sanattomat viestit, havainnollistaminen, vaikuttava viestintä, esiintymisjännitys.

Förkunskapskrav

Edeltävyysehtoja ei ole, opintojakso soveltuu kaikille.

Bedömningskriterier

Hyväksytty / Hylätty

Hyväksytyn kriteerit

Opiskelija pohtii omaa viestijäkuvaansa analyyttisesti ja hän kykenee nostamaan siinä esiin vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan puheviestijänä. Opiskelija kykenee analysoimaan viestintäkumppanin sanatonta viestintää eri osa-alueiden kannalta. Hän ottaa myös huomioon sanallisen viestinnän omassa esiintymisessään. Opiskelija kykenee käyttämään erilaisia puhe-esityksen havainnollistamisen keinoja. Hän pystyy kohdentamaan puhe-esityksen kuulija-analyysin perusteella kohdeyleisölle. Hän osaa käyttää puhe-esityksessään erilaisia argumentoinnin keinoja ja pystyy myös analysoimaan ja arvioimaan viestintäkumppanin argumentointia. Opiskelija tietää esiintymisjännitykseen vaikuttavia seikkoja sekä tuntee ja osaa hyödyntää keinoja sen hyväksymiseen ja lieventämiseen. Opiskelija kykenee laatimaan ja esittämään vaikuttavan puheenvuoron

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkko-oppimisympäristössä vuoden 2024 aikana. Opintojakso vastaa noin 81 tuntia opiskelijan omaa työtä (3 op).

Anmälningsinformation

Käytäthän ilmoittautumistiedoissa kotikoulusi sähköpostiosoitetta.