Fall
Course name Working Spanish 2
Course date 02.10.2023 - 07.12.2023
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Languages and Communication HUB
Teacher Virpi Castrén
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 22.05.2023 - 28.05.2023
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Working Spanish 2

02.10.2023 - 07.12.2023

Course description

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • käyttää oman alan terminologiaa sekä suullisesti että kirjallisesti
 • syventää kulttuurituntemustaan erityisesti työelämätilanteissa
 • hyödyntää kielialueeseen liittyviä eri tiedonlähteitä omalla alallaan

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakso koostuu kuudesta moduulista. Moduulien aiheet ovat:

 1. opiskelu korkeakoulussa, tehtävänimikkeet, korkeakoulujärjestelmä
 2. yritysmaailma, byrokratia
 3. toimistoympäristö, -työvälineitä
 4. työelämän vastuita ja tehtävänimikkeitä
 5. opiskelijan valitseman yrityksen tai organisaation esittely (videototeutus)
 6. CV ja työhakemus

Kieliopista käsitellään imperatiivi, subjunktiivin preesensin muodostus ja käyttö.

Opintojakso on liiketalouspainottunut, mutta sopii kuitenkin myös muiden alojen opiskelijoille

Taso B2.

Prerequisites

Lähtötasovaatimukset

 • Työelämän espanja 1 (Laurean opintojakso R0096) tai useita lukiokursseja tai muualla hankittu vastaava osaaminen.
 • Menneen ajan aikamuodot (perfekti, preteriti ja imperfekti ym.) tulee hallita entuudestaan. Subjunktiivia ei tarvitse osata opintojakson alussa.
 • Opintojakso ei ole tarkoitettu 1. tai 2. äidinkielenään espanjaa puhuville.
 • Jos olet epävarma tasostasi, ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan: virpi.castren@laurea.fi.

Assessment criteria

 • Arviointiasteikko: hyväksytty – hylätty
 • Arviointi perustuu kirjallisten (sisältää lopputentin) ja suullisen tehtävien suorittamiseen.
 • Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät Canvasista tämän opintojakson työtilasta.

Course way of working and time table

 • Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa, oppimisalustana Canvas.
 • Ei virtuaali-istuntoja. Ohjausviestejä viikottain.
 • Tarkat tehtäväpalautuspäivät näkyvät opintojakson aikataulusta, joka julkaistaan Canvasissa.
 • Opintojakso on intensiivinen lähes viikottaisine tehtäväpalautuksineen.
 • Tehtäväpalautusten määräpäivien noudattaminen on tärkeää, sillä myöhässä saapuneita tehtävävastauksia ei tarkisteta.

Course info

Tarvitset tehtävien tekemiseen tietokoneen mikrofonin, erillisen hiiren ja kameran kera.

Course additional info

Huomioi edeltävän osaamisen vaatimukset (Laurean työelämän espanjaa 1 tai useita espanjan lukiokursseja)! Jos olet epävarma tasostasi, ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan: virpi.castren@laurea.fi

Course enrolment info

Huomioi edeltävän osaamisen vaatimukset ennen ilmoittautumista.