Syksy
Opintojakson nimi Työelämän espanja 2
Opintojakson ajankohta 02.10.2023 - 07.12.2023
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Virpi Castrén
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.05.2023 - 25.09.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Työelämän espanja 2

02.10.2023 - 07.12.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • käyttää oman alan terminologiaa sekä suullisesti että kirjallisesti
 • syventää kulttuurituntemustaan erityisesti työelämätilanteissa
 • hyödyntää kielialueeseen liittyviä eri tiedonlähteitä omalla alallaan

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakso koostuu kuudesta moduulista. Moduulien aiheet ovat:

 1. opiskelu korkeakoulussa, tehtävänimikkeet, korkeakoulujärjestelmä
 2. yritysmaailma, byrokratia
 3. toimistoympäristö, -työvälineitä
 4. työelämän vastuita ja tehtävänimikkeitä
 5. opiskelijan valitseman yrityksen tai organisaation esittely (videototeutus)
 6. CV ja työhakemus

Kieliopista käsitellään imperatiivi, subjunktiivin preesensin muodostus ja käyttö.

Opintojakso on liiketalouspainottunut, mutta sopii kuitenkin myös muiden alojen opiskelijoille

Taso B2.

Edeltävyysehdot

Lähtötasovaatimukset

 • Työelämän espanja 1 (Laurean opintojakso R0096) tai useita lukiokursseja tai muualla hankittu vastaava osaaminen.
 • Menneen ajan aikamuodot (perfekti, preteriti ja imperfekti ym.) tulee hallita entuudestaan. Subjunktiivia ei tarvitse osata opintojakson alussa.
 • Opintojakso ei ole tarkoitettu 1. tai 2. äidinkielenään espanjaa puhuville.
 • Jos olet epävarma tasostasi, ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan: virpi.castren@laurea.fi.

Arviointikriteerit

 • Arviointiasteikko: hyväksytty – hylätty
 • Arviointi perustuu kirjallisten (sisältää lopputentin) ja suullisen tehtävien suorittamiseen.
 • Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät Canvasista tämän opintojakson työtilasta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa, oppimisalustana Canvas.
 • Ei virtuaali-istuntoja. Ohjausviestejä viikottain.
 • Tarkat tehtäväpalautuspäivät näkyvät opintojakson aikataulusta, joka julkaistaan Canvasissa.
 • Opintojakso on intensiivinen lähes viikottaisine tehtäväpalautuksineen.
 • Tehtäväpalautusten määräpäivien noudattaminen on tärkeää, sillä myöhässä saapuneita tehtävävastauksia ei tarkisteta.

Opintojakson tiedot

Tarvitset tehtävien tekemiseen tietokoneen mikrofonin, erillisen hiiren ja kameran kera.

Opintojakson lisätiedot

Huomioi edeltävän osaamisen vaatimukset (Laurean työelämän espanjaa 1 tai useita espanjan lukiokursseja)! Jos olet epävarma tasostasi, ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan: virpi.castren@laurea.fi

Ilmoittautumistiedot

Huomioi edeltävän osaamisen vaatimukset ennen ilmoittautumista.