Syksy
Opintojakson nimi Työelämän espanja 2
Opintojakson ajankohta 01.10.2024 - 05.12.2024
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Virpi Castrén
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.05.2024 - 26.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Työelämän espanja 2

01.10.2024 - 05.12.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • käyttää oman alan terminologiaa sekä suullisesti että kirjallisesti
 • syventää kulttuurituntemustaan erityisesti työelämätilanteissa
 • hyödyntää kielialueeseen liittyviä eri tiedonlähteitä omalla alallaan

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakso koostuu kuudesta moduulista. Moduulien aiheet ovat:

 1. opiskelu korkeakoulussa, tehtävänimikkeet, korkeakoulujärjestelmä
 2. yritysmaailma, byrokratia
 3. toimistoympäristö, -työvälineitä
 4. työelämän vastuita ja tehtävänimikkeitä
 5. opiskelijan valitseman yrityksen tai organisaation esittely (videototeutus)
 6. CV ja työhakemus

Kieliopista käsitellään imperatiivi, subjunktiivin preesensin muodostus ja käyttö.

Opintojakso on liiketalouspainottunut, mutta sopii kuitenkin myös muiden alojen opiskelijoille

Taso B2.

Edeltävyysehdot

Lähtötasovaatimukset

 • Työelämän espanja 1 (Laurean opintojakso R0096) tai useita lukiokursseja tai muualla hankittu vastaava osaaminen.
 • Menneen ajan aikamuodot (perfekti, preteriti ja imperfekti ym.) tulee hallita entuudestaan. Subjunktiivia ei tarvitse osata opintojakson alussa.
 • Opintojakso ei ole tarkoitettu 1. tai 2. äidinkielenään espanjaa puhuville.
 • Jos olet epävarma tasostasi, ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan: virpi.castren@laurea.fi.

Arviointikriteerit

 • Arviointiasteikko: hyväksytty – hylätty
 • HUOM! Jos haluat numeroarvioinnin (1 – 5), se on mahdollista. Tarve numeeriseen arviointiin on ilmoitettava opettajalle heti opintojakson alussa. Opintojakson puolivälissä tai lopussa arviointiasteikkoa ei enää voi vaihtaa hyväksytty/hylätty -arvioinnista numeeriseen.
 • Arviointi perustuu kirjallisten (sisältää lopputentin) ja suullisen tehtävien suorittamiseen.
 • Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät Canvasista tämän opintojakson työtilasta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa, oppimisalustana Canvas.
 • Opintojakson tarkempi sisältö ja aikataulu julkaistaan viimeistään syyskuun loppupuolella. Opintojaksolle hyväksytyille lähetetään sähköpostitse linkki opintojakson Canvas-työtilaan.
 • Suoritusaikataulusta tulee pitää kiinni, ei non stop -suoritusmahdollisuutta.
 • HUOM! Jos et palauta tämän opintojakson ensimmäistä tehtävävastausta (Presentación) määräpäivään ja -aikaan mennessä (7.10.2024 klo 10.00 mennessä), sinun katsotaan luopuneen paikastasi tässä opintoryhmässä. Hazlo a tiempo, por favor!
 • Ei virtuaali-istuntoja. Ohjausviestejä viikottain.
 • Tarkat tehtäväpalautuspäivät näkyvät opintojakson aikataulusta, joka julkaistaan Canvasissa.
 • Opintojakso on intensiivinen lähes viikottaisine tehtäväpalautuksineen.
 • Tehtäväpalautusten määräpäivien noudattaminen on tärkeää, sillä myöhässä saapuneita tehtävävastauksia ei tarkisteta.
 • Loppukoe pidetään viikolla 49 (28.11. – 5.12.) Canvasisa Proctorio-työkalulla valvottuna. Proctorio on valvontatyökalu, joka pitää ladata itse sille koneelle, jolla lopputentin aikoo tehdä. Yksityiskohtaisemmat ohjeet ja tiedot saat opintojaksolla (tulevat löytymään Canvasista)

Opintojakson tiedot

 • Tarvitset tehtävien tekemiseen tietokoneen mikrofonin, erillisen hiiren ja kameran kera.
 • Lopputentti pidetään Canvasissa Proctorio-valvottuna. Proctorio on valvontatyökalu, joka pitää ladata itse sille koneelle, jolla lopputentin aikoo tehdä. Yksityiskohtaisemmat ohjeet ja tiedot saat opintojaksolla (tulevat löytymään Canvasista)

Opintojakson lisätiedot

Huomioi edeltävän osaamisen vaatimukset (Laurean työelämän espanjaa 1 tai useita espanjan lukiokursseja)! Jos olet epävarma tasostasi, ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan: virpi.castren@laurea.fi

Ilmoittautumistiedot

 • Ilmoittaudu ensisijaisesti oman korkeakoulusi opiskelijan työpöydän/Pakin/Pepin kautta.
 • Jos oma AMK:si ei vielä ole mukana ristiinopiskelupalvelussa, ilmoittaudu erillisellä lomakkeella.
 • Lisätietoja Laureaan saapuvalle ristiinopiskelijalle.
 • Ilmoittautumiseen liittyvät kyselyt aina: avoinamk@laurea.fi. Opintojakson vastuuopettaja vastaa vain opintojen sisältöön liittyviin kysymyksiin.

Kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Humak, Karelia, Lapin AMK, TAMK, Turku AMK, VAMK tai XAMK

 • Ilmoittaudu kotikorkeakoulusi opiskelijan työpöydän (esim. Pakki/Peppi) kautta.
 • Näet ilmoittautumisen tilan suoraan HOPSillasi.

Opiskelet muussa korkeakoulussa

 • Ilmoittaudu erillisellä ilmoittautumislomakkeella.
 • Anna henkilötunnuksesi oikeassa muodossa.
 • Käytä kotikorkeakoulusi opiskelijasähköpostiosoitetta. Ilmoittautumisia henkilökohtaisilla sähköpostiosoitteilla ei käsitellä.
 • Laita itsellesi muistiin, mille opintojaksolle olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet estynyt osallistumasta, ole yhteydessä: avoinamk@laurea.f