Summer
Course name Physiotherapy Science, Quality and Management
Course date 27.05.2024 - 11.08.2024
Institution Turku University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 4 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Iida Laine
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.03.2024 - 17.05.2024
Implementation plan
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Physiotherapy Science, Quality and Management

27.05.2024 - 11.08.2024

Course description

Sisältö

Fysioterapia tieteenä, näyttöön perustuva työote, laadunhallinta ja laatutyöskentelyn perusteet, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelujärjestelmän ohjaus, johtamisen perusteet ja toimintayksikön johtaminen, lähijohtaminen ja alaistaidot, tilastointi ja toimintayksikön johtaminen, yrittäjyys ja sen tunnusmerkit, yrityksen perustamiseen ja yrittäjänä toimimiseen liittyviä asioita.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa • kuvata fysioterapian tieteenalana, • selittää fysioterapiatieteen teoreettisia lähtökohtia, • selittää fysioterapiatieteen ja tutkimuksen merkityksen ammatin kehittymiselle, • hakea näyttöön perustuvaa tietoa ja arvioida sen soveltuvuutta fysioterapian käyttöön, • määritellä laadunhallinnan käsitteitä ja laatuun liittyviä tekijöitä sekä käyttää niitä fysioterapian ja kuntoutustoiminnan laadun arvioinnissa ja kehittämisessä, • selittää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelujärjestelmän ohjausjärjestelmiä sekä niiden merkitystä omaan toimintaan, • kuvata fysioterapian palvelujärjestelmää sekä tunnistaa työyhteisöjen hallinnollisia tekijöitä, • kuvata yrittäjyyteen liittyviä asioita.

Prerequisites

Opiskelija osaa käyttää fysioterapian keskeisiä käsitteitä toimiessaan fysioterapiaprosessin mukaisesti.

Assessment criteria

  • Arviointiasteikko Hyväksytty/HylättyOpintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien verkkototeutuksen osioiden suoritusta hyväksytysti ja annettuun määräaikaan mennessä.Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Tarkemmin arviointikriteereistä, ks. toteutussuunnitelma, linkki alla

Course way of working and time table

Verkkotehtävät ovat avoinna 01.06-09.08.2024 välisen ajan. Verkkotehtävien ohjeistus ja palautus toteutuu Itsllearning -verkkoalustalla.

Tehtäviä tarkastetaan elokuussa 2024.

Oppimistehtäviä voi suorittaa omassa aikataulussa 24/7 periaatteella Itslearningissa. Oppimistehtävät on kuvattu tarkemmin Itslearning alustalla.

Verkkokurssin kaikki tehtävät tulee olla palautettuina 09.08.2024 klo 23.59 mennessä. (huom. palautuslaatikot sulkeutuvat tämän jälkeen)

Opintojakso toteutuu verkkokurssina 01.06.2024-09.08.2024 välisenä aikana.

Opintojakson sisältöteemat: 1. Fysioterapia ja näyttöön perustuva terveydenhuolto 2. Fysioterapiatiede ja laatu 3. Fysioterapiayrittäjyys 4. TKI-osuus

Jokaisessa osa-alueessa on oma tehtäväosio. Osaan tehtävistä liittyy itsearviointi/itsereflektointiosuus joka myös tehdään.

Voit suorittaa verkkokurssin oman aikataulusi mukaan. Huomioi kuitenkin, että osa tehtävistä sisältää pari/ryhmätyötä.

Course info

Opintojakson kaikki viestintä tapahtuu Itslearning -alustalla. Olethan yhteydessä opintojakson opettajaan mikäli et pääse Itslearning -alustalle. Itslearning aukee vasta, kun ilmoittautumiset on hyväksytty.

Opettaja on vapaajaksolla ajalla 17.06.-11.08.2024, jolloin hän ei vastaa sähköpostiviesteihin tai arvioi tehtäviä.

Course additional info

Opettaja on vapaajaksolla ajalla 17.06.-11.08.2024, jolloin hän ei vastaa sähköpostiviesteihin tai arvioi tehtäviä.

Course enrolment info

KIINTIÖT:

  1. Turun AMK:n omien opiskelijoiden kiintiö on 10 opiskelijaa
  2. Muiden ammattikorkeakoulujen kiintiö on 5 opiskelijaa TÄYNNÄ
  3. Turun AMK:n Avoimen AMK:n kiintiö on 15 opiskelijaa

Huom! Centrian, HAMK:n, Humakin, TAMKin, Turku AMK:n, VAMKin ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa