Sommaren
Kursnamn Fysioterapiatiede, laatu ja johtaminen
Kursdatum 27.05.2024 - 11.08.2024
Yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 4 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Iida Laine
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.03.2024 - 17.05.2024
Kursförverkligande
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Fysioterapiatiede, laatu ja johtaminen

27.05.2024 - 11.08.2024

Beskrivning

Sisältö

Fysioterapia tieteenä, näyttöön perustuva työote, laadunhallinta ja laatutyöskentelyn perusteet, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelujärjestelmän ohjaus, johtamisen perusteet ja toimintayksikön johtaminen, lähijohtaminen ja alaistaidot, tilastointi ja toimintayksikön johtaminen, yrittäjyys ja sen tunnusmerkit, yrityksen perustamiseen ja yrittäjänä toimimiseen liittyviä asioita.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa • kuvata fysioterapian tieteenalana, • selittää fysioterapiatieteen teoreettisia lähtökohtia, • selittää fysioterapiatieteen ja tutkimuksen merkityksen ammatin kehittymiselle, • hakea näyttöön perustuvaa tietoa ja arvioida sen soveltuvuutta fysioterapian käyttöön, • määritellä laadunhallinnan käsitteitä ja laatuun liittyviä tekijöitä sekä käyttää niitä fysioterapian ja kuntoutustoiminnan laadun arvioinnissa ja kehittämisessä, • selittää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelujärjestelmän ohjausjärjestelmiä sekä niiden merkitystä omaan toimintaan, • kuvata fysioterapian palvelujärjestelmää sekä tunnistaa työyhteisöjen hallinnollisia tekijöitä, • kuvata yrittäjyyteen liittyviä asioita.

Förkunskapskrav

Opiskelija osaa käyttää fysioterapian keskeisiä käsitteitä toimiessaan fysioterapiaprosessin mukaisesti.

Bedömningskriterier

  • Arviointiasteikko Hyväksytty/HylättyOpintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien verkkototeutuksen osioiden suoritusta hyväksytysti ja annettuun määräaikaan mennessä.Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Tarkemmin arviointikriteereistä, ks. toteutussuunnitelma, linkki alla

Arbetsformer och schemaläggning

Verkkotehtävät ovat avoinna 01.06-09.08.2024 välisen ajan. Verkkotehtävien ohjeistus ja palautus toteutuu Itsllearning -verkkoalustalla.

Tehtäviä tarkastetaan elokuussa 2024.

Oppimistehtäviä voi suorittaa omassa aikataulussa 24/7 periaatteella Itslearningissa. Oppimistehtävät on kuvattu tarkemmin Itslearning alustalla.

Verkkokurssin kaikki tehtävät tulee olla palautettuina 09.08.2024 klo 23.59 mennessä. (huom. palautuslaatikot sulkeutuvat tämän jälkeen)

Opintojakso toteutuu verkkokurssina 01.06.2024-09.08.2024 välisenä aikana.

Opintojakson sisältöteemat: 1. Fysioterapia ja näyttöön perustuva terveydenhuolto 2. Fysioterapiatiede ja laatu 3. Fysioterapiayrittäjyys 4. TKI-osuus

Jokaisessa osa-alueessa on oma tehtäväosio. Osaan tehtävistä liittyy itsearviointi/itsereflektointiosuus joka myös tehdään.

Voit suorittaa verkkokurssin oman aikataulusi mukaan. Huomioi kuitenkin, että osa tehtävistä sisältää pari/ryhmätyötä.

Info

Opintojakson kaikki viestintä tapahtuu Itslearning -alustalla. Olethan yhteydessä opintojakson opettajaan mikäli et pääse Itslearning -alustalle. Itslearning aukee vasta, kun ilmoittautumiset on hyväksytty.

Opettaja on vapaajaksolla ajalla 17.06.-11.08.2024, jolloin hän ei vastaa sähköpostiviesteihin tai arvioi tehtäviä.

Mer information

Opettaja on vapaajaksolla ajalla 17.06.-11.08.2024, jolloin hän ei vastaa sähköpostiviesteihin tai arvioi tehtäviä.

Anmälningsinformation

KIINTIÖT:

  1. Turun AMK:n omien opiskelijoiden kiintiö on 10 opiskelijaa
  2. Muiden ammattikorkeakoulujen kiintiö on 5 opiskelijaa TÄYNNÄ
  3. Turun AMK:n Avoimen AMK:n kiintiö on 15 opiskelijaa

Huom! Centrian, HAMK:n, Humakin, TAMKin, Turku AMK:n, VAMKin ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa