Kesä
Opintojakson nimi Fysioterapiatiede, laatu ja johtaminen
Opintojakson ajankohta 27.05.2024 - 11.08.2024
Korkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Iida Laine
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.03.2024 - 17.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Fysioterapiatiede, laatu ja johtaminen

27.05.2024 - 11.08.2024

Opintojakson kuvaus

Sisältö

Fysioterapia tieteenä, näyttöön perustuva työote, laadunhallinta ja laatutyöskentelyn perusteet, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelujärjestelmän ohjaus, johtamisen perusteet ja toimintayksikön johtaminen, lähijohtaminen ja alaistaidot, tilastointi ja toimintayksikön johtaminen, yrittäjyys ja sen tunnusmerkit, yrityksen perustamiseen ja yrittäjänä toimimiseen liittyviä asioita.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa • kuvata fysioterapian tieteenalana, • selittää fysioterapiatieteen teoreettisia lähtökohtia, • selittää fysioterapiatieteen ja tutkimuksen merkityksen ammatin kehittymiselle, • hakea näyttöön perustuvaa tietoa ja arvioida sen soveltuvuutta fysioterapian käyttöön, • määritellä laadunhallinnan käsitteitä ja laatuun liittyviä tekijöitä sekä käyttää niitä fysioterapian ja kuntoutustoiminnan laadun arvioinnissa ja kehittämisessä, • selittää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelujärjestelmän ohjausjärjestelmiä sekä niiden merkitystä omaan toimintaan, • kuvata fysioterapian palvelujärjestelmää sekä tunnistaa työyhteisöjen hallinnollisia tekijöitä, • kuvata yrittäjyyteen liittyviä asioita.

Edeltävyysehdot

Opiskelija osaa käyttää fysioterapian keskeisiä käsitteitä toimiessaan fysioterapiaprosessin mukaisesti.

Arviointikriteerit

  • Arviointiasteikko Hyväksytty/HylättyOpintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien verkkototeutuksen osioiden suoritusta hyväksytysti ja annettuun määräaikaan mennessä.Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Tarkemmin arviointikriteereistä, ks. toteutussuunnitelma, linkki alla

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkotehtävät ovat avoinna 01.06-09.08.2024 välisen ajan. Verkkotehtävien ohjeistus ja palautus toteutuu Itsllearning -verkkoalustalla.

Tehtäviä tarkastetaan elokuussa 2024.

Oppimistehtäviä voi suorittaa omassa aikataulussa 24/7 periaatteella Itslearningissa. Oppimistehtävät on kuvattu tarkemmin Itslearning alustalla.

Verkkokurssin kaikki tehtävät tulee olla palautettuina 09.08.2024 klo 23.59 mennessä. (huom. palautuslaatikot sulkeutuvat tämän jälkeen)

Opintojakso toteutuu verkkokurssina 01.06.2024-09.08.2024 välisenä aikana.

Opintojakson sisältöteemat: 1. Fysioterapia ja näyttöön perustuva terveydenhuolto 2. Fysioterapiatiede ja laatu 3. Fysioterapiayrittäjyys 4. TKI-osuus

Jokaisessa osa-alueessa on oma tehtäväosio. Osaan tehtävistä liittyy itsearviointi/itsereflektointiosuus joka myös tehdään.

Voit suorittaa verkkokurssin oman aikataulusi mukaan. Huomioi kuitenkin, että osa tehtävistä sisältää pari/ryhmätyötä.

Opintojakson tiedot

Opintojakson kaikki viestintä tapahtuu Itslearning -alustalla. Olethan yhteydessä opintojakson opettajaan mikäli et pääse Itslearning -alustalle. Itslearning aukee vasta, kun ilmoittautumiset on hyväksytty.

Opettaja on vapaajaksolla ajalla 17.06.-11.08.2024, jolloin hän ei vastaa sähköpostiviesteihin tai arvioi tehtäviä.

Opintojakson lisätiedot

Opettaja on vapaajaksolla ajalla 17.06.-11.08.2024, jolloin hän ei vastaa sähköpostiviesteihin tai arvioi tehtäviä.

Ilmoittautumistiedot

KIINTIÖT:

  1. Turun AMK:n omien opiskelijoiden kiintiö on 10 opiskelijaa
  2. Muiden ammattikorkeakoulujen kiintiö on 5 opiskelijaa TÄYNNÄ
  3. Turun AMK:n Avoimen AMK:n kiintiö on 15 opiskelijaa

Huom! Centrian, HAMK:n, Humakin, TAMKin, Turku AMK:n, VAMKin ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa