Summer
Course name Green Care Program as an Opportunity for Welfare and Natural Resources Sectors (basics)
Course date 01.06.2023 - 31.08.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Humanities and Education HUB, Nature and Environment HUB, Hospitality Management HUB, Health and Wellbeing HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Pylkkänen Katriina
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 26.02.2024 - 15.05.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Green Care Program as an Opportunity for Welfare and Natural Resources Sectors (basics)

01.06.2023 - 31.08.2023

Course description

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua. Ammattialan osaamisen mukaisesti käytetään monia erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä. Näitä ovat muun muassa ratsastusterapia, puutarhaterapia ja –toiminta, sosiaalipedagoginen hevostoiminta tai ekopsykologian menetelmät. Toimintaa harjoitetaan tavoitteellisesti, vastuullisesti sekä ammatillisesti. Tämä opintojakso täyttää laatumerkin edellyttämän teoreettisen gc-osaamisen vaatimuksen ja on siihen tarkoitukseen hyväksytty.

Keskeinen sisältö

  • Green Care -käsitteet, -peruselementit ja -toiminta
  • Green Care ja elämyksellisyys, turvallisuus, vastuullisuus
  • yhteisöllisyys, hyvinvointivaikutukset, yhteistoiminta
  • tutustuminen Green Care -toimijoihin
  • Green Care -toiminnan suunnittelu
  • Green Care -laatumerkit

Prerequisites

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty  – Hylätty

 

Course way of working and time table

100% verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
  • Itsenäinen opintokäynti/haastattelu

Course info

Opintojakso soveltuu kaikille Green Caresta kiinnostuneille.

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.