Sommaren
Kursnamn Green Care hyvinvointi- ja luonnonvara-alan mahdollisuutena (perusteet)
Kursdatum 01.06.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Humanistisk och pedagogisk HUB, Naturbruk och miljö HUB, Turism och kosthåll HUB, Hälsa och välmående HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Pylkkänen Katriina
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 26.02.2024 - 15.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Green Care hyvinvointi- ja luonnonvara-alan mahdollisuutena (perusteet)

01.06.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua. Ammattialan osaamisen mukaisesti käytetään monia erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä. Näitä ovat muun muassa ratsastusterapia, puutarhaterapia ja –toiminta, sosiaalipedagoginen hevostoiminta tai ekopsykologian menetelmät. Toimintaa harjoitetaan tavoitteellisesti, vastuullisesti sekä ammatillisesti. Tämä opintojakso täyttää laatumerkin edellyttämän teoreettisen gc-osaamisen vaatimuksen ja on siihen tarkoitukseen hyväksytty.

Keskeinen sisältö

  • Green Care -käsitteet, -peruselementit ja -toiminta
  • Green Care ja elämyksellisyys, turvallisuus, vastuullisuus
  • yhteisöllisyys, hyvinvointivaikutukset, yhteistoiminta
  • tutustuminen Green Care -toimijoihin
  • Green Care -toiminnan suunnittelu
  • Green Care -laatumerkit

Förkunskapskrav

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty  – Hylätty

 

Arbetsformer och schemaläggning

100% verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
  • Itsenäinen opintokäynti/haastattelu

Info

Opintojakso soveltuu kaikille Green Caresta kiinnostuneille.

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.