Kesä
Opintojakson nimi Green Care hyvinvointi- ja luonnonvara-alan mahdollisuutena (perusteet)
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Humanistinen ja kasvatusala, Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Yrittäjyys
Opettaja Pylkkänen Katriina
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 26.02.2024 - 15.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Green Care hyvinvointi- ja luonnonvara-alan mahdollisuutena (perusteet)

01.06.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua. Ammattialan osaamisen mukaisesti käytetään monia erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä. Näitä ovat muun muassa ratsastusterapia, puutarhaterapia ja –toiminta, sosiaalipedagoginen hevostoiminta tai ekopsykologian menetelmät. Toimintaa harjoitetaan tavoitteellisesti, vastuullisesti sekä ammatillisesti. Tämä opintojakso täyttää laatumerkin edellyttämän teoreettisen gc-osaamisen vaatimuksen ja on siihen tarkoitukseen hyväksytty.

Keskeinen sisältö

  • Green Care -käsitteet, -peruselementit ja -toiminta
  • Green Care ja elämyksellisyys, turvallisuus, vastuullisuus
  • yhteisöllisyys, hyvinvointivaikutukset, yhteistoiminta
  • tutustuminen Green Care -toimijoihin
  • Green Care -toiminnan suunnittelu
  • Green Care -laatumerkit

Edeltävyysehdot

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty  – Hylätty

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
  • Itsenäinen opintokäynti/haastattelu

Opintojakson tiedot

Opintojakso soveltuu kaikille Green Caresta kiinnostuneille.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.