Non-stop
Course name Basics of Purchasing
Course date 30.08.2022 - 31.07.2023
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Technology HUB, Business HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Anna Riikonen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 31.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Basics of Purchasing

30.08.2022 - 31.07.2023

Course description

Haluatko kehittyä ammattilaiseksi, joka tuo organisaatiolleen selviä säästöjä? Tämän lisäksi lisäarvoa, menestystä ja kannattavuutta? Hankinta-osaaminen on kaikkea tätä! Opintojaksolla edistettävät ja arvioitavat osaamiset ovat hankintaosaaminen, tekniikan soveltaminen käytäntöön, tieto ja ymmärrys aihealueesta sekä viestintä ja tiimityö. Suoritettuasi tämän opintojakson, ymmärrät hankinnan roolin ja merkityksen organisaatioissa ja verkostoissa. Tunnet hankintaprosessin sekä eri sektoreiden (kuten julkisten- ja palveluhankintojen) merkittävimmät erityispiirteet. Sisäistät hankintojen johtamisen pääperiaatteet. Saat kokonaiskuvan hankintatoimen mahdollisuuksista ja haasteista liiketoiminnan kehittämisessä. Keskeisiä sisältöalueita ovat:

  • Hankintojen rooli ja merkitys liiketoiminnassa
  • Hankintojen johtamisen pääperiaatteet
  • Hankintaprosessi
  • Hankintojen kehittämisen pääpiirteet
  • Eri alojen hankintojen erityispiirteitä
  • Hankintojen kehityssuuntia

Assessment criteria

Arviointiasteikko 0-5

Course way of working and time table

Opintojakso toteutetaan virtuaalisesti, joka sisältää itseopiskelua (itsenäisiä oppimistehtäviä tai ryhmissä tehtäviä oppimistehtäviä). Arviointi perustuu oppimistehtävistä saatuun kokonaispistemäärään, jonka mukaan muodostuu kurssin arvosana 1-5.

Verkko-oppimisympäristön materiaali sekä seuraava kurssikirja: Sanna Nieminen. 2016. Hyvä hankinta – parempi bisnes. Talentum Pro. (e-kirjana JAMKin kirjastossa)

Lisäksi rinnalla voi käyttää kirjaa: van Weele, Arjan. 2010. Purchasing and Supply Chain Management. 5th ed. Cengage Learning. (e-kirjana JAMKin kirjastossa)

Tällä toteutuksella hyödynnetään aihetenttejä osana oppimistehtäviä. Aihetentit tehdään omalla ajalla itsenäisesti. Tenttien aikana voi hyödyntää materiaalia.

Course additional info

Opintoihin ilmoittautuminen nonstopina elokuun alusta toukokuun loppuun, huomioithan ilmoittautuessasi opintojen suorittamisen aikaikkunat:

  • Ilmoittautuminen 1.8.-30.9., suoritusaika 30.8.-10.12.
  • Ilmoittautuminen 1.10.-28.2., suoritusaika 1.10.-31.5.
  • Ilmoittautuminen 1.3.-31.5., suoritusaika 1.3.-31.7.

Opinnot tulee suorittaa suoritusaikana. Jos opintosi jäävät kesken, ilmoittaudu uudelleen seuraavalla aikavalillä.

Course enrolment info

Ilmoitathan opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoitathan viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

Huomioithan ilmoittautuessasi, että emme käsittele ilmoittautumisia viikolla 42 sekä 21.12.2022 – 6.1.2023 välisenä aikana.