Non-stop
Kursnamn Hankinnan perusteet
Kursdatum 30.08.2023 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Teknologi HUB, Business HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Anna Riikonen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.08.2023 - 31.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Hankinnan perusteet

30.08.2023 - 31.07.2024

Beskrivning

Haluatko kehittyä ammattilaiseksi, joka tuo organisaatiolleen selviä säästöjä? Tämän lisäksi lisäarvoa, menestystä ja kannattavuutta? Hankinta-osaaminen on kaikkea tätä! Opintojaksolla edistettävät ja arvioitavat osaamiset ovat hankintaosaaminen, tekniikan soveltaminen käytäntöön, tieto ja ymmärrys aihealueesta sekä viestintä ja tiimityö. Suoritettuasi tämän opintojakson, ymmärrät hankinnan roolin ja merkityksen organisaatioissa ja verkostoissa. Tunnet hankintaprosessin sekä eri sektoreiden (kuten julkisten- ja palveluhankintojen) merkittävimmät erityispiirteet. Sisäistät hankintojen johtamisen pääperiaatteet. Saat kokonaiskuvan hankintatoimen mahdollisuuksista ja haasteista liiketoiminnan kehittämisessä. Keskeisiä sisältöalueita ovat:

  • Hankintojen rooli ja merkitys liiketoiminnassa
  • Hankintojen johtamisen pääperiaatteet
  • Hankintaprosessi
  • Hankintojen kehittämisen pääpiirteet
  • Eri alojen hankintojen erityispiirteitä
  • Hankintojen kehityssuuntia

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko 0-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutetaan virtuaalisesti, joka sisältää itseopiskelua (itsenäisiä oppimistehtäviä tai ryhmissä tehtäviä oppimistehtäviä). Arviointi perustuu oppimistehtävistä saatuun kokonaispistemäärään, jonka mukaan muodostuu kurssin arvosana 1-5.

Verkko-oppimisympäristön materiaali sekä seuraava kurssikirja: Sanna Nieminen. 2016. Hyvä hankinta – parempi bisnes. Talentum Pro. (e-kirjana JAMKin kirjastossa)

Lisäksi rinnalla voi käyttää kirjaa: van Weele, Arjan. 2010. Purchasing and Supply Chain Management. 5th ed. Cengage Learning. (e-kirjana JAMKin kirjastossa)

Tällä toteutuksella hyödynnetään aihetenttejä osana oppimistehtäviä. Aihetentit tehdään omalla ajalla itsenäisesti. Tenttien aikana voi hyödyntää materiaalia.

Anmälningsinformation

Ilmoitathan opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoitathan viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

Opintoihin ilmoittautuminen nonstopina elokuun alusta toukokuun loppuun, huomioithan ilmoittautuessasi opintojen suorittamisajan: Opinnot tulee suorittaa valittuna suoritusaikana. Jos opintosi jäävät kesken, ilmoittaudu uudelleen seuraavalle toteutukselle, jos se on tarjolla.

Huomioithan ilmoittautuessasi, että emme käsittele ilmoittautumisia viikoilla 42, 51-52 ja 9.