Non-stop
Course name Assessment and treatment of an emergency patient
Course date 16.09.2024 - 31.07.2025
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Myllymäki Mikko
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2024 - 15.07.2025
Implementation plan
Course enrolment info

Assessment and treatment of an emergency patient

16.09.2024 - 31.07.2025

Course description

Välitöntä hoitoa tarvitsevan potilaan tunnistaminen ja hoitaminen kuuluvat sairaanhoitajan perusosaamiseen. Tämän käytännönläheisen opintojakson suorittamalla syvennät osaamistasi tunnistaa ja hoitaa hätätilapotilaita erilaisissa terveydenhuollon ympäristöissä. Opintojakson opettajina toimivat kokeneet akuuttihoidon osaajat. Opintojakso toteutetaan verkkototeutuksena, mikä mahdollistaa joustavan opiskelun ajasta- ja paikasta riippumatta.

  • cABCDE-menetelmän mukainen potilaan systemaattinen tutkiminen
  • NEWS -pisteytys potilaan tilan arvioinnissa
  • hengitysvajauksen, verenkiertovajauksen ja tajunnan häiriöiden patofysiologia, tunnistaminen ja hoitotyöntoiminnot
  • hätätilapotilaan hoitoon liittyvät erityispiirteet (potilasturvallisuus, tiimityö, viestintä, anamneesi, hoitoprotokollat)
  • hätätilapotilaan hoidossa yleisimmin käytetyt lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet

Prerequisites

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty – Hylätty

Opiskelu sisältää materiaaleihin perehtymistä, välitenttejä ja lopputentin. Hyväksytty arviointi edellyttää, että olet läpäissyt kaikki opintojakson tentit hyväksytysti.

Opintosuorituksia arvioidaan/merkitään opintorekisteriin neljästi lukuvuoden sisällä. Opintosuorituksien tarkastusajankohdat ovat kahden viikon sisään seuraavista ajankohdista: 1.12., 2.3., 1.6. ja 3.8.

Course way of working and time table

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opiskelija suorittaa nonstop -verkko-opintojakson itsenäisesti omien aikataulujensa puitteissa. Opiskelija perehtyy tarjottuihin oppimateriaaleihin, suorittaa hyväksytysti kurssin välitentit sekä lopputentin. Opintojakso ei sisällä lähiopetusta.

Opintojakson työmäärä on noin 135 tuntia itsenäistä opiskelua.

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.