Non-stop
Kursnamn Hätätilapotilaan tunnistaminen ja hoito
Kursdatum 16.09.2024 - 31.07.2025
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Myllymäki Mikko
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2024 - 15.07.2025
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Hätätilapotilaan tunnistaminen ja hoito

16.09.2024 - 31.07.2025

Beskrivning

Välitöntä hoitoa tarvitsevan potilaan tunnistaminen ja hoitaminen kuuluvat sairaanhoitajan perusosaamiseen. Tämän käytännönläheisen opintojakson suorittamalla syvennät osaamistasi tunnistaa ja hoitaa hätätilapotilaita erilaisissa terveydenhuollon ympäristöissä. Opintojakson opettajina toimivat kokeneet akuuttihoidon osaajat. Opintojakso toteutetaan verkkototeutuksena, mikä mahdollistaa joustavan opiskelun ajasta- ja paikasta riippumatta.

  • cABCDE-menetelmän mukainen potilaan systemaattinen tutkiminen
  • NEWS -pisteytys potilaan tilan arvioinnissa
  • hengitysvajauksen, verenkiertovajauksen ja tajunnan häiriöiden patofysiologia, tunnistaminen ja hoitotyöntoiminnot
  • hätätilapotilaan hoitoon liittyvät erityispiirteet (potilasturvallisuus, tiimityö, viestintä, anamneesi, hoitoprotokollat)
  • hätätilapotilaan hoidossa yleisimmin käytetyt lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet

Förkunskapskrav

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty – Hylätty

Opiskelu sisältää materiaaleihin perehtymistä, välitenttejä ja lopputentin. Hyväksytty arviointi edellyttää, että olet läpäissyt kaikki opintojakson tentit hyväksytysti.

Opintosuorituksia arvioidaan/merkitään opintorekisteriin neljästi lukuvuoden sisällä. Opintosuorituksien tarkastusajankohdat ovat kahden viikon sisään seuraavista ajankohdista: 1.12., 2.3., 1.6. ja 3.8.

Arbetsformer och schemaläggning

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opiskelija suorittaa nonstop -verkko-opintojakson itsenäisesti omien aikataulujensa puitteissa. Opiskelija perehtyy tarjottuihin oppimateriaaleihin, suorittaa hyväksytysti kurssin välitentit sekä lopputentin. Opintojakso ei sisällä lähiopetusta.

Opintojakson työmäärä on noin 135 tuntia itsenäistä opiskelua.

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.