Non-stop
Opintojakson nimi Hätätilapotilaan tunnistaminen ja hoito
Opintojakson ajankohta 16.09.2024 - 31.07.2025
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Myllymäki Mikko
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 15.07.2025
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Hätätilapotilaan tunnistaminen ja hoito

16.09.2024 - 31.07.2025

Opintojakson kuvaus

Välitöntä hoitoa tarvitsevan potilaan tunnistaminen ja hoitaminen kuuluvat sairaanhoitajan perusosaamiseen. Tämän käytännönläheisen opintojakson suorittamalla syvennät osaamistasi tunnistaa ja hoitaa hätätilapotilaita erilaisissa terveydenhuollon ympäristöissä. Opintojakson opettajina toimivat kokeneet akuuttihoidon osaajat. Opintojakso toteutetaan verkkototeutuksena, mikä mahdollistaa joustavan opiskelun ajasta- ja paikasta riippumatta.

  • cABCDE-menetelmän mukainen potilaan systemaattinen tutkiminen
  • NEWS -pisteytys potilaan tilan arvioinnissa
  • hengitysvajauksen, verenkiertovajauksen ja tajunnan häiriöiden patofysiologia, tunnistaminen ja hoitotyöntoiminnot
  • hätätilapotilaan hoitoon liittyvät erityispiirteet (potilasturvallisuus, tiimityö, viestintä, anamneesi, hoitoprotokollat)
  • hätätilapotilaan hoidossa yleisimmin käytetyt lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet

Edeltävyysehdot

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty – Hylätty

Opiskelu sisältää materiaaleihin perehtymistä, välitenttejä ja lopputentin. Hyväksytty arviointi edellyttää, että olet läpäissyt kaikki opintojakson tentit hyväksytysti.

Opintosuorituksia arvioidaan/merkitään opintorekisteriin neljästi lukuvuoden sisällä. Opintosuorituksien tarkastusajankohdat ovat kahden viikon sisään seuraavista ajankohdista: 1.12., 2.3., 1.6. ja 3.8.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opiskelija suorittaa nonstop -verkko-opintojakson itsenäisesti omien aikataulujensa puitteissa. Opiskelija perehtyy tarjottuihin oppimateriaaleihin, suorittaa hyväksytysti kurssin välitentit sekä lopputentin. Opintojakso ei sisällä lähiopetusta.

Opintojakson työmäärä on noin 135 tuntia itsenäistä opiskelua.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.