Non-stop
Course name Personal Taxation
Course date 28.08.2023 - 23.05.2024
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Sanna Niemi
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 02.08.2023 - 29.02.2024
OPEN UAS Enrolment

Personal Taxation

28.08.2023 - 23.05.2024

Course description

Opintojakson tarkoitus Opintojakso käsittelee suomalaisen henkilöverotuksen keskeisiä käsitteitä ja normeja. Käytyäsi tämän opintojakson osaat laatia yksityishenkilön veroilmoituksen ottaen huomioon veronalaiset tulot ja vähennyskelpoiset menot. Tunnet eriytetyn verojärjestelmän ja osaat arvioida maksettavaksi tulevan veron määrän.

Opintojakson osaamiset Eettisyys osaaminen Työelämässä toimiminen osaaminen

Opintojakson osaamistavoite Tunnet välittömän verotuksen keskeiset käsitteet, hahmotat henkilöverotuksen kokonaisuuden ja osaat ennakoida eri toimenpiteiden verovaikutuksia.

Keskeisenä sisältönä ovat tuloverojärjestelmän rakenne, ansiotuloverotus, pääomatuloverotus, verotusmenettely sekä perintö- ja lahjaverotus.

Course way of working and time table

Opetus toteutetaan täysin virtuaalisena tehtävin ja testein. Verkko-opiskelu Itsenäiset oppimistehtävät Opintojakso koostuu aihekokonaisuuksista, joihin jokaiseen kuuluu 1-4 testiosaa jotka arvioidaan. Opintojakson arvosana muodostuu osatenttien yhteenlasketusta pistemäärästä

Course additional info

Kirjallisuus:

Vero.fi-sivusto verokampus.fi.sivusto Taloustaito-lehden artikkelit