Non-stop
Opintojakson nimi Henkilöverotus (ilmoittautuminen VAIN ammattiliitoille JYTY ja JHL)
Opintojakson ajankohta 28.08.2023 - 23.05.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Sanna Niemi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 02.08.2023 - 29.02.2024
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Henkilöverotus (ilmoittautuminen VAIN ammattiliitoille JYTY ja JHL)

28.08.2023 - 23.05.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tarkoitus Opintojakso käsittelee suomalaisen henkilöverotuksen keskeisiä käsitteitä ja normeja. Käytyäsi tämän opintojakson osaat laatia yksityishenkilön veroilmoituksen ottaen huomioon veronalaiset tulot ja vähennyskelpoiset menot. Tunnet eriytetyn verojärjestelmän ja osaat arvioida maksettavaksi tulevan veron määrän.

Opintojakson osaamiset Eettisyys osaaminen Työelämässä toimiminen osaaminen

Opintojakson osaamistavoite Tunnet välittömän verotuksen keskeiset käsitteet, hahmotat henkilöverotuksen kokonaisuuden ja osaat ennakoida eri toimenpiteiden verovaikutuksia.

Keskeisenä sisältönä ovat tuloverojärjestelmän rakenne, ansiotuloverotus, pääomatuloverotus, verotusmenettely sekä perintö- ja lahjaverotus.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opetus toteutetaan täysin virtuaalisena tehtävin ja testein. Verkko-opiskelu Itsenäiset oppimistehtävät Opintojakso koostuu aihekokonaisuuksista, joihin jokaiseen kuuluu 1-4 testiosaa jotka arvioidaan. Opintojakson arvosana muodostuu osatenttien yhteenlasketusta pistemäärästä

Opintojakson lisätiedot

Kirjallisuus:

Vero.fi-sivusto verokampus.fi.sivusto Taloustaito-lehden artikkelit