Non-stop
Kursnamn Henkilöverotus (ilmoittautuminen VAIN ammattiliitoille JYTY ja JHL)
Kursdatum 28.08.2023 - 23.05.2024
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Business HUB
Lärare Sanna Niemi
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 02.08.2023 - 29.02.2024
ÖPPNA YH anmälning

Henkilöverotus (ilmoittautuminen VAIN ammattiliitoille JYTY ja JHL)

28.08.2023 - 23.05.2024

Beskrivning

Opintojakson tarkoitus Opintojakso käsittelee suomalaisen henkilöverotuksen keskeisiä käsitteitä ja normeja. Käytyäsi tämän opintojakson osaat laatia yksityishenkilön veroilmoituksen ottaen huomioon veronalaiset tulot ja vähennyskelpoiset menot. Tunnet eriytetyn verojärjestelmän ja osaat arvioida maksettavaksi tulevan veron määrän.

Opintojakson osaamiset Eettisyys osaaminen Työelämässä toimiminen osaaminen

Opintojakson osaamistavoite Tunnet välittömän verotuksen keskeiset käsitteet, hahmotat henkilöverotuksen kokonaisuuden ja osaat ennakoida eri toimenpiteiden verovaikutuksia.

Keskeisenä sisältönä ovat tuloverojärjestelmän rakenne, ansiotuloverotus, pääomatuloverotus, verotusmenettely sekä perintö- ja lahjaverotus.

Arbetsformer och schemaläggning

Opetus toteutetaan täysin virtuaalisena tehtävin ja testein. Verkko-opiskelu Itsenäiset oppimistehtävät Opintojakso koostuu aihekokonaisuuksista, joihin jokaiseen kuuluu 1-4 testiosaa jotka arvioidaan. Opintojakson arvosana muodostuu osatenttien yhteenlasketusta pistemäärästä

Mer information

Kirjallisuus:

Vero.fi-sivusto verokampus.fi.sivusto Taloustaito-lehden artikkelit