Summer
Course name Special Features of the Physiotherapy in Elderly
Course date 27.05.2024 - 11.08.2024
Institution Turku University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Iida Laine
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.03.2024 - 17.05.2024
Implementation plan
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Special Features of the Physiotherapy in Elderly

27.05.2024 - 11.08.2024

Course description

Sisältö

Toimintakyky vanhuudessa, vanhuksen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen fysioterapian keinoin, vanhuksen toimintakyvyn arvioiminen, vanhenemiseen liittyvät kognitiivisten toimintojen muutokset ja niiden merkitys fysioterapian toteutuksessa, geriatrinen kuntoutus, erilaiset teknologiset ratkaisut ikääntyvän toimintakyvyn tukena.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa • tunnistaa ikääntymiseen liittyviä psyykkisiä ja fyysisiä muutoksia, joilla on merkitystä asiakkaan toimintakykyyn hänen toimintaympäristössään, • käyttää geriatrisen asiakkaan toimintakykyä arvioivia näyttöön perustuvia mittareita, • tunnistaa apuvälinetarpeen ja esteettömyyden merkityksen arjessa selviytymisessä, • valita ja käyttää geriatrisen asiakkaan toimintakykyä ylläpitäviä ja edistäviä näyttöön perustuvia fysioterapian menetelmiä • ottaa huomioon fysioterapian eettiset periaatteet.

Assessment criteria

 • Arviointiasteikko H-5

  Arviointi kohdentuu palautettuihin verkkotehtäviin ja arvioinnissa sovelletaan SOLO-taksonomiaa. Osatehtävät arvioidaan skaalalla hyväksytty/hylätty ja kokonaisarvosana muodostuu kaikkien tehtävien keskiarvosta alla olevan kriteeristön mukaisesti.

  Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien verkkototeutuksen osioiden suoritusta hyväksytysti ja annettuun määräaikaan mennessä.

  Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearning-alustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Arvioinnista tarkemmin, ks. toteutussuunnitelma, linkki alla

Course way of working and time table

Opintojakso toteutuu verkkokurssina 01.06.2024-09.08.2024 välisenä aikana. Verkkotehtävät ovat avoinna 01.06-09.08.2024 välisen ajan. Verkkotehtävien ohjeistus ja palautus toteutuu Itslearning -verkkoalustalla. Tehtäviä tarkastetaan elokuussa 2024. Oppimistehtäviä voi suorittaa omassa aikataulussa 24/7 periaatteella Itslearningissa. Verkkokurssin kaikki tehtävät tulee olla palautettuina 09.08.2024 klo 23.59 mennessä. (huom. palautuslaatikot sulkeutuvat tämän jälkeen).

Opintojakson sisältöteemat (osiot kuvattu tarkemmin Itslearningissa): Ikääntyneen toimintakyvyn arviointi. Toimintakyvyn muutokset ja niiden havaitseminen ja mittaaminen. RAI-järjestelmä –” Resident Assessment Instrument” Ikääntyneen lihasvoima- ja tasapainoharjoittelun vaikuttavuus ja turvallisuus Ikääntyvän ihmisen kaatumisvaaran arviointi ja riskitekijöiden tuntemuksen lisääntyminen. Lihasvoimaharjoittelun perusteet Liikehallintakyky ja sen harjoittaminen Kaatumisvaaran arviointi BBS, TUG, SPPB OTAGO -ohjelma Teknologia ja muistin apuvälineet ikääntyneen toimintakyvyn tukena.

Huom! Opettaja on vapaajaksolla ajalla 17.06.-11.08.2024, jolloin hän ei vastaa sähköpostiviesteihin tai arvioi tehtäviä.

Course info

Oppimateriaali

 • Itslearningissa ilmoitettu materiaali

Course additional info

Opintojakson kaikki viestintä tapahtuu Itslearning -alustalla. Olethan yhteydessä opintojakson opettajaan mikäli et pääse Itslearning -alustalle. Itslearning aukee vasta, kun ilmoittautumiset on hyväksytty.

Course enrolment info

KIINTIÖT:

 1. Turun AMK:n omien opiskelijoiden kiintiö: 10 opiskelijaa
 2. Muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden kiintiö: 5 opiskelijaa TÄYNNÄ
 3. Avoimen AMK:n kiintiö 15 opiskelijaa

 

Huom! Centrian, HAMK:n, Humakin, TAMKin, Turku AMK:n, VAMKin ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa