Kesä
Opintojakson nimi Ikääntyvän asiakkaan fysioterapian erityspiirteet
Opintojakson ajankohta 27.05.2024 - 11.08.2024
Korkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Iida Laine
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.03.2024 - 17.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ikääntyvän asiakkaan fysioterapian erityspiirteet

27.05.2024 - 11.08.2024

Opintojakson kuvaus

Sisältö

Toimintakyky vanhuudessa, vanhuksen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen fysioterapian keinoin, vanhuksen toimintakyvyn arvioiminen, vanhenemiseen liittyvät kognitiivisten toimintojen muutokset ja niiden merkitys fysioterapian toteutuksessa, geriatrinen kuntoutus, erilaiset teknologiset ratkaisut ikääntyvän toimintakyvyn tukena.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa • tunnistaa ikääntymiseen liittyviä psyykkisiä ja fyysisiä muutoksia, joilla on merkitystä asiakkaan toimintakykyyn hänen toimintaympäristössään, • käyttää geriatrisen asiakkaan toimintakykyä arvioivia näyttöön perustuvia mittareita, • tunnistaa apuvälinetarpeen ja esteettömyyden merkityksen arjessa selviytymisessä, • valita ja käyttää geriatrisen asiakkaan toimintakykyä ylläpitäviä ja edistäviä näyttöön perustuvia fysioterapian menetelmiä • ottaa huomioon fysioterapian eettiset periaatteet.

Arviointikriteerit

 • Arviointiasteikko H-5

  Arviointi kohdentuu palautettuihin verkkotehtäviin ja arvioinnissa sovelletaan SOLO-taksonomiaa. Osatehtävät arvioidaan skaalalla hyväksytty/hylätty ja kokonaisarvosana muodostuu kaikkien tehtävien keskiarvosta alla olevan kriteeristön mukaisesti.

  Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien verkkototeutuksen osioiden suoritusta hyväksytysti ja annettuun määräaikaan mennessä.

  Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearning-alustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Arvioinnista tarkemmin, ks. toteutussuunnitelma, linkki alla

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutuu verkkokurssina 01.06.2024-09.08.2024 välisenä aikana. Verkkotehtävät ovat avoinna 01.06-09.08.2024 välisen ajan. Verkkotehtävien ohjeistus ja palautus toteutuu Itslearning -verkkoalustalla. Tehtäviä tarkastetaan elokuussa 2024. Oppimistehtäviä voi suorittaa omassa aikataulussa 24/7 periaatteella Itslearningissa. Verkkokurssin kaikki tehtävät tulee olla palautettuina 09.08.2024 klo 23.59 mennessä. (huom. palautuslaatikot sulkeutuvat tämän jälkeen).

Opintojakson sisältöteemat (osiot kuvattu tarkemmin Itslearningissa): Ikääntyneen toimintakyvyn arviointi. Toimintakyvyn muutokset ja niiden havaitseminen ja mittaaminen. RAI-järjestelmä –” Resident Assessment Instrument” Ikääntyneen lihasvoima- ja tasapainoharjoittelun vaikuttavuus ja turvallisuus Ikääntyvän ihmisen kaatumisvaaran arviointi ja riskitekijöiden tuntemuksen lisääntyminen. Lihasvoimaharjoittelun perusteet Liikehallintakyky ja sen harjoittaminen Kaatumisvaaran arviointi BBS, TUG, SPPB OTAGO -ohjelma Teknologia ja muistin apuvälineet ikääntyneen toimintakyvyn tukena.

Huom! Opettaja on vapaajaksolla ajalla 17.06.-11.08.2024, jolloin hän ei vastaa sähköpostiviesteihin tai arvioi tehtäviä.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali

 • Itslearningissa ilmoitettu materiaali

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson kaikki viestintä tapahtuu Itslearning -alustalla. Olethan yhteydessä opintojakson opettajaan mikäli et pääse Itslearning -alustalle. Itslearning aukee vasta, kun ilmoittautumiset on hyväksytty.

Ilmoittautumistiedot

KIINTIÖT:

 1. Turun AMK:n omien opiskelijoiden kiintiö: 10 opiskelijaa
 2. Muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden kiintiö: 5 opiskelijaa TÄYNNÄ
 3. Avoimen AMK:n kiintiö 15 opiskelijaa

 

Huom! Centrian, HAMK:n, Humakin, TAMKin, Turku AMK:n, VAMKin ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa