Non-stop
Course name Sustainable and responsible management
Course date 01.09.2024 - 31.07.2025
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Business HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Hoffren Minna
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2024 - 15.07.2025
Course enrolment info

Sustainable and responsible management

01.09.2024 - 31.07.2025

Course description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • Ymmärtää kestävän ja vastuullisen johtamisen merkityksen.
  • Ymmärtää arvojohtamisen ja strategisen johtamisen yhteyden.
  • Osaa analysoida ja kehittää organisaatiokulttuuria kestävää kehitystä tukevaksi.
  • Osaa soveltaa kestävän kehityksen keinoja ja työkaluja epävarmuudessa ja kompleksisissa tilanteissa toimiessaan.
  • Ymmärtää kiertotalouden periaatteet ja kykenee hyödyntämään siihen liittyviä liiketoiminnallisia mahdollisuuksia.

Sisältö

  • Arvojohtaminen ja sen merkitys strategiatyössä
  • Kestävää kehitystä tukeva organisaatiokulttuuri ja sen rakentaminen
  • Keinoja ja työkaluja epävarmuudessa ja kompleksisissa tilanteissa toimimiseen
  • Kiertotalous ja siihen liittyvät liiketoiminnalliset mahdollisuudet

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella.

Opintojakson tehtävien on oltava tehtynä suoritettuna viimeistään 31.7.2025

Opintosuorituksia arvioidaan/merkitään opintorekisteriin kuukauden sisällä tehtävien palautuspäivistä. Tehtävien palautuspäivät ovat: 31.10.2024, 31.12.2024, 9.3.2025, 15.5.2025 ja 31.7.2025.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakson työmäärä on noin 135 tuntia itsenäistä opiskelua.

Verkkokurssi. Itsenäinen opiskelu.

Opintojaksolla käytetään oppimateriaaleina esim. verkkoaineistoja, aiheeseen liittyviä artikkeleita, kirjoja.

 

Course info

Aiheeseen liittyvät ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus tarkennetaan opintojakson alkaessa. Keskeinen kirjallisuus löytyy opintojakson Moodle-alustalta kurssin alkaessa.

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.