Non-stop
Kursnamn Kestävä ja vastuullinen johtaminen
Kursdatum 01.09.2024 - 31.07.2025
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Business HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Hoffren Minna
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2024 - 15.07.2025
Anmälningsinformation

Kestävä ja vastuullinen johtaminen

01.09.2024 - 31.07.2025

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • Ymmärtää kestävän ja vastuullisen johtamisen merkityksen.
  • Ymmärtää arvojohtamisen ja strategisen johtamisen yhteyden.
  • Osaa analysoida ja kehittää organisaatiokulttuuria kestävää kehitystä tukevaksi.
  • Osaa soveltaa kestävän kehityksen keinoja ja työkaluja epävarmuudessa ja kompleksisissa tilanteissa toimiessaan.
  • Ymmärtää kiertotalouden periaatteet ja kykenee hyödyntämään siihen liittyviä liiketoiminnallisia mahdollisuuksia.

Sisältö

  • Arvojohtaminen ja sen merkitys strategiatyössä
  • Kestävää kehitystä tukeva organisaatiokulttuuri ja sen rakentaminen
  • Keinoja ja työkaluja epävarmuudessa ja kompleksisissa tilanteissa toimimiseen
  • Kiertotalous ja siihen liittyvät liiketoiminnalliset mahdollisuudet

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella.

Opintojakson tehtävien on oltava tehtynä suoritettuna viimeistään 31.7.2025

Opintosuorituksia arvioidaan/merkitään opintorekisteriin kuukauden sisällä tehtävien palautuspäivistä. Tehtävien palautuspäivät ovat: 31.10.2024, 31.12.2024, 9.3.2025, 15.5.2025 ja 31.7.2025.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakson työmäärä on noin 135 tuntia itsenäistä opiskelua.

Verkkokurssi. Itsenäinen opiskelu.

Opintojaksolla käytetään oppimateriaaleina esim. verkkoaineistoja, aiheeseen liittyviä artikkeleita, kirjoja.

 

Info

Aiheeseen liittyvät ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus tarkennetaan opintojakson alkaessa. Keskeinen kirjallisuus löytyy opintojakson Moodle-alustalta kurssin alkaessa.

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.