Non-stop
Opintojakson nimi Kestävä ja vastuullinen johtaminen
Opintojakson ajankohta 01.09.2024 - 31.07.2025
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Hoffren Minna
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 15.07.2025
Ilmoittautumistiedot

Kestävä ja vastuullinen johtaminen

01.09.2024 - 31.07.2025

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • Ymmärtää kestävän ja vastuullisen johtamisen merkityksen.
  • Ymmärtää arvojohtamisen ja strategisen johtamisen yhteyden.
  • Osaa analysoida ja kehittää organisaatiokulttuuria kestävää kehitystä tukevaksi.
  • Osaa soveltaa kestävän kehityksen keinoja ja työkaluja epävarmuudessa ja kompleksisissa tilanteissa toimiessaan.
  • Ymmärtää kiertotalouden periaatteet ja kykenee hyödyntämään siihen liittyviä liiketoiminnallisia mahdollisuuksia.

Sisältö

  • Arvojohtaminen ja sen merkitys strategiatyössä
  • Kestävää kehitystä tukeva organisaatiokulttuuri ja sen rakentaminen
  • Keinoja ja työkaluja epävarmuudessa ja kompleksisissa tilanteissa toimimiseen
  • Kiertotalous ja siihen liittyvät liiketoiminnalliset mahdollisuudet

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella.

Opintojakson tehtävien on oltava tehtynä suoritettuna viimeistään 31.7.2025

Opintosuorituksia arvioidaan/merkitään opintorekisteriin kuukauden sisällä tehtävien palautuspäivistä. Tehtävien palautuspäivät ovat: 31.10.2024, 31.12.2024, 9.3.2025, 15.5.2025 ja 31.7.2025.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakson työmäärä on noin 135 tuntia itsenäistä opiskelua.

Verkkokurssi. Itsenäinen opiskelu.

Opintojaksolla käytetään oppimateriaaleina esim. verkkoaineistoja, aiheeseen liittyviä artikkeleita, kirjoja.

 

Opintojakson tiedot

Aiheeseen liittyvät ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus tarkennetaan opintojakson alkaessa. Keskeinen kirjallisuus löytyy opintojakson Moodle-alustalta kurssin alkaessa.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.