Summer | Full
Course name Communicate in Swedish
Course date 02.05.2024 - 14.08.2024
Institution Centria University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Languages and Communication HUB
Teacher Centria-ammattikorkeakoulu / tutoropettaja
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 11.03.2024 - 05.04.2024
Course enrolment info

Communicate in Swedish

02.05.2024 - 14.08.2024

Course description

Opintojakso on jaettu eri teemoihin, joiden kautta osallistujat oppivat ruotsin kielen keskeistä sanastoa ja tutustuvat Ruotsin kulttuuriin. Opintojakso sopii monen alan opiskelijoille. Opiskelija tekee sekä kirjallisia että suullisia tehtäviä ja palauttaa ne säännöllisesti opettajalle. B2-taso.

Oppimistavoitteet:

1. Opiskelija ymmärtää kirjoitettua ja puhuttua yleiskieltä. 2. Opiskelija osaa laatia ammatillisia kirjallisia viestejä. 3. Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa ammatillisia tekstejä. 4. Opiskelijaa ymmärtää yleiskieltä ja osallistuu keskusteluun. 5. Opiskelija selviytyy arkielämän viestintätilanteissa. 6. Opiskelija ymmärtää ammatillista puhuttua kieltä

Prerequisites

Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka haluavat oppia käyttämään ruotsin kieltä suullisesti ja kirjallisesti arki- ja työelämän tilanteissa. Opintojakso ei sovellu ensimmäiseksi ruotsin kielen opintojaksoksi.

Centria-ammattikorkeakoulussa opintojakso hyväksytään vapaasti valittaviin opintoihin.

Assessment criteria

Opintojaksosta annetaan yksi arvosana.

Arviointiasteikko: 0-5

Course way of working and time table

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä.

Course info

Opintojaksolla ei ole verkkoluentoja, mutta opiskelijalla tulee olla käytössään mikrofoni ja kamera, jotta hän pystyy videokuvaamaan itsensä joissakin tehtävissä.

Course additional info

Huom! Peruutusaika muuttunut. Opintojen peruminen on mahdollista vain ilmoittautumisajan puitteissa. Voit perua opinnot ilmoittamalla siitä kirjallisesti avoinamk@centria.fi

Course enrolment info

Huomioithan, että jos kotikorkeakoulusi käyttää ristiinopiskelupalvelua, ilmoittautuminen opinnoille tapahtuu korkeakoulusi oman Pepin kautta. Lisätietoa ja ohjeita ristiinopiskelupalvelun käyttöön löydät verkkosivuiltamme. Jos ristiinopiskelupalvelu ei vielä ole koulusi käytössä ja oman Pepin käyttö ilmoittautumiseen ei ole mahdollista, tee siinä tapauksessa ilmoittautuminen opinnolle tällä lomakkeella.