Fall
Course name Critical and Participatory Community and Societal Competence
Course date 21.08.2023 - 15.12.2023
Institution HAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Liisa Kokkoniemi
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 22.05.2023 - 11.08.2023
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Critical and Participatory Community and Societal Competence

21.08.2023 - 15.12.2023

Course description

Tällä opintojaksolla syvennetään sosiaali-ja kasvatusalan osaamista.

Opinnollistaminen: oppiminen työelämän ympäristöissä, itsenäinen työskentely, verkkopedagogiikka, yhteistoiminnallisuus, reflektoivat oppimistehtävät sekä vertaisoppiminen, verkkotapaamiset

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 •  soveltaa kriittistä reflektiota hyödyntäen tutkittua ja palvelujärjestelmään liittyvää tietoa
 • soveltaa ja dokumentoi yhteisöllisiä työmenetelmiä yhteisöjen muutoksen mahdollistamisessa ja asiakastilanteissa
 • kuvaa yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia omassa työssään, soveltaa menetelmiä ja eri toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä
 • kehittää yhteisöjen osallisuutta, kestävää elämäntapaa ja osallistumisen mahdollisuuksia sekä dokumentoi prosessia

Prerequisites

Opintojakso edellyttää sosiaali-tai kasvatusalan työpaikkaa tai vapaaehtoistoiminnan tehtävää. Lue lisää toteutussuunnitelmassta.

Assessment criteria

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää sopimuksen, suunnitelman ja oppimispäiväkirjan laatimista sekä osallistumista loppureflektioon. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä/hylätty

Katso tarkemmin opintojakson tiedot

 

Course way of working and time table

Opintojakso edellyttää sosiaali-tai kasvatusalan työpaikkaa tai vapaaehtoistoiminnan tehtävää. Kts. toteutussuunnitelmasta lisätiedot.

Opintojakso suoritetaan 21.8-15.12.2023 aikavälillä. Opiskelija laatii opinnollistamisen sopimuksen ja suunnitelman. Opiskelija laatii työtehtävien ja reflektion perusteella oppimispäiväkirjan, jonka avulla hän näyttää osaamistaan. Oppimistehtävä esitetään loppureflektiossa, jossa hän esittelee opintojakson aikana tekemän tehtävänsä muille opiskelijoille sekä työelämän mentorille
 • Yhteinen aloitus järjestetään zoomissa 7.9.2023 klo 15:30
 • Toinen loppureflektio järjestetään zoomissa 7.12.2023 klo15:30. Linkki zoom-tapaamisiin löytyy moduulin moodlessa
Opiskelija jaksottaa itse oman työskentelyn.

Course info

Opintojakso toteutetaan opinnollistamisen periaatteiden mukaisesti. Opinnollistaminen: oppiminen työelämän ympäristöissä, itsenäinen työskentely, verkkopedagogiikka, yhteistoiminnallisuus, reflektoivat oppimistehtävät sekä vertaisoppiminen, verkkotapaamiset

Course additional info

 • Turku AMK:n opiskelijat voivat ilmoittautua tälle opinnolle Pepissä.
 • HAMKin opiskelijat ilmoittautuvat Pakissa.
 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin

Course enrolment info

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista
 • Turku AMK:n opiskelija, ilmoittaudu Pepissä
  • Näet ilmoittautumisen tilanteen hopsillasi
  • Löydät lisätietoa ilmoittautumisesta nettisivulta
 • Muun AMK:n opiskelija:
  • kirjoita ilmoittautumislomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsyn opintojaksolle
  • Täytä ilmoittautumislomakkeelle kotikorkeakoulusi sähköpostiosoite – muu käyttämäsi sähköpostiosoite ei oikeuta opiskelupaikkaan! Varmista, että osoitteesi on kirjoitettu oikein
  • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut
  • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan, vapauta paikka toiselle opiskelijalle. Lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Ilmoittautuminen voidaan sulkea aikaisemmin, jos paikat ovat täyttyneet
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja olet saanut oikeuden HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Viesti voi mennä roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi
 • Ota HAMK -tunnus käyttöön! Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla