Sommaren
Kursnamn Kriittinen ja osallistava yhteisö- ja yhteiskuntaosaaminen
Kursdatum 06.05.2024 - 31.08.2024
Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Salla Rinta-Paavola
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 11.03.2024 - 19.04.2024
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Kriittinen ja osallistava yhteisö- ja yhteiskuntaosaaminen

06.05.2024 - 31.08.2024

Beskrivning

Tällä opintojaksolla syvennetään sosiaali-ja kasvatusalan osaamista.

Opinnollistaminen: oppiminen työelämän ympäristöissä, itsenäinen työskentely, verkkopedagogiikka, yhteistoiminnallisuus, reflektoivat oppimistehtävät sekä vertaisoppiminen, verkkotapaamiset

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 •  soveltaa kriittistä reflektiota hyödyntäen tutkittua ja palvelujärjestelmään liittyvää tietoa
 • soveltaa ja dokumentoi yhteisöllisiä työmenetelmiä yhteisöjen muutoksen mahdollistamisessa ja asiakastilanteissa
 • kuvaa yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia omassa työssään, soveltaa menetelmiä ja eri toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä
 • kehittää yhteisöjen osallisuutta, kestävää elämäntapaa ja osallistumisen mahdollisuuksia sekä dokumentoi prosessia

Förkunskapskrav

Opintojakso edellyttää sosiaali-tai kasvatusalan työpaikkaa tai vapaaehtoistoiminnan tehtävää. Lue lisää toteutussuunnitelmasta.

Bedömningskriterier

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää sopimuksen, suunnitelman ja oppimispäiväkirjan laatimista sekä osallistumista loppureflektioon. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä/hylätty

Katso tarkemmin opintojakson tiedot

 

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakson alussa laadit opinnollistamisen sopimuksen ja suunnitelman. Laadit työtehtävien ja reflektion perusteella oppimispäiväkirjan, jonka avulla näytät osaamisesi. Esittelet loppureflektiossa opintojakson aikana tekemäsi oppimispäiväkirjasi ohjaavalle opettajalle, muille opiskelijoille sekä työelämän mentorille.

 

Yhteisiä aloituksia ja loppureflektioita järjestetään lukuvuoden aikana kaksi kertaa:

 • Aloitus järjestetään zoomissa 16.5.2024 klo 15:30.
 • Loppureflektio järjestetään zoomissa 15.8.2024 klo 15:30.

Linkki zoom-tapaamisiin löytyy moduulin moodlessa/learnissa. Moodle on avoinna kaikille hyväksytyille opiskelijoille.

 

Jaksotat itse oman työskentelysi.

Info

Opintojakso toteutetaan opinnollistamisen periaatteiden mukaisesti. Opinnollistaminen: oppiminen työelämän ympäristöissä, itsenäinen työskentely, verkkopedagogiikka, yhteistoiminnallisuus, reflektoivat oppimistehtävät sekä vertaisoppiminen, verkkotapaamiset

Mer information

 • Ilmoittaudu opintojaksolle ensisijaisesti omassa Pepissä/Pakissa/opiskelijan työpöydällä. Jos kotikorkeakoulusi ei ole vielä mukana ristiinopiskelujärjestelmä Ripassa, voit ilmoittautua sivun ylälaidassa olevan painikkeesta avautuvalla  ilmoittautumislomakkeella.
 • Löydät lisätietoa ilmoittautumisesta HAMKin nettisivulta. Voit kysyä tarvittaessa ilmoittautumisesta ja hyväksymisestä opintojaksolle koulutuskoordinaattorilta, opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Huomaathan, että opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin

Anmälningsinformation

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista
 • Centrian, Humakin, TAMKin, Turku AMK:n, VAMKin ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa
  • Näet ilmoittautumisen tilanteen hopsillasi
  • Löydät lisätietoa ilmoittautumisesta nettisivulta
 • Muun AMK:n opiskelija (jos ristiinopiskelun ilmoittautuminen Pepissä/Pakissa ei ole mahdollista):
  • Valitse kotikorkeakoulusi listasta. Jos sitä ei ole, et voi ilmoittautua lomakkeella
  • Kirjoita ilmoittautumislomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsyn opintojaksolle
  • Täytä ilmoittautumislomakkeelle kotikorkeakoulusi sähköpostiosoite – muu käyttämäsi sähköpostiosoite ei oikeuta opiskelupaikkaan! Varmista, että osoitteesi on kirjoitettu oikein
  • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut
  • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan, vapauta paikka toiselle opiskelijalle. Lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi

 

 • Ilmoittautumiset käsitellään yhdellä kertaa ilmoittautumisajan päätyttyä
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja olet saanut oikeuden HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Viesti voi mennä roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi
 • Ota HAMK -tunnus käyttöön! Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla