Syksy
Opintojakson nimi Kriittinen ja osallistava yhteisö- ja yhteiskuntaosaaminen
Opintojakson ajankohta 21.08.2023 - 15.12.2023
Korkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Liisa Kokkoniemi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.05.2023 - 11.08.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Kriittinen ja osallistava yhteisö- ja yhteiskuntaosaaminen

21.08.2023 - 15.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tällä opintojaksolla syvennetään sosiaali-ja kasvatusalan osaamista.

Opinnollistaminen: oppiminen työelämän ympäristöissä, itsenäinen työskentely, verkkopedagogiikka, yhteistoiminnallisuus, reflektoivat oppimistehtävät sekä vertaisoppiminen, verkkotapaamiset

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 •  soveltaa kriittistä reflektiota hyödyntäen tutkittua ja palvelujärjestelmään liittyvää tietoa
 • soveltaa ja dokumentoi yhteisöllisiä työmenetelmiä yhteisöjen muutoksen mahdollistamisessa ja asiakastilanteissa
 • kuvaa yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia omassa työssään, soveltaa menetelmiä ja eri toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä
 • kehittää yhteisöjen osallisuutta, kestävää elämäntapaa ja osallistumisen mahdollisuuksia sekä dokumentoi prosessia

Edeltävyysehdot

Opintojakso edellyttää sosiaali-tai kasvatusalan työpaikkaa tai vapaaehtoistoiminnan tehtävää. Lue lisää toteutussuunnitelmassta.

Arviointikriteerit

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää sopimuksen, suunnitelman ja oppimispäiväkirjan laatimista sekä osallistumista loppureflektioon. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä/hylätty

Katso tarkemmin opintojakson tiedot

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso edellyttää sosiaali-tai kasvatusalan työpaikkaa tai vapaaehtoistoiminnan tehtävää. Kts. toteutussuunnitelmasta lisätiedot.

Opintojakso suoritetaan 21.8-15.12.2023 aikavälillä. Opiskelija laatii opinnollistamisen sopimuksen ja suunnitelman. Opiskelija laatii työtehtävien ja reflektion perusteella oppimispäiväkirjan, jonka avulla hän näyttää osaamistaan. Oppimistehtävä esitetään loppureflektiossa, jossa hän esittelee opintojakson aikana tekemän tehtävänsä muille opiskelijoille sekä työelämän mentorille
 • Yhteinen aloitus järjestetään zoomissa 7.9.2023 klo 15:30
 • Toinen loppureflektio järjestetään zoomissa 7.12.2023 klo15:30. Linkki zoom-tapaamisiin löytyy moduulin moodlessa
Opiskelija jaksottaa itse oman työskentelyn.

Opintojakson tiedot

Opintojakso toteutetaan opinnollistamisen periaatteiden mukaisesti. Opinnollistaminen: oppiminen työelämän ympäristöissä, itsenäinen työskentely, verkkopedagogiikka, yhteistoiminnallisuus, reflektoivat oppimistehtävät sekä vertaisoppiminen, verkkotapaamiset

Opintojakson lisätiedot

 • Turku AMK:n opiskelijat voivat ilmoittautua tälle opinnolle Pepissä.
 • HAMKin opiskelijat ilmoittautuvat Pakissa.
 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin

Ilmoittautumistiedot

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista
 • Turku AMK:n opiskelija, ilmoittaudu Pepissä
  • Näet ilmoittautumisen tilanteen hopsillasi
  • Löydät lisätietoa ilmoittautumisesta nettisivulta
 • Muun AMK:n opiskelija:
  • kirjoita ilmoittautumislomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsyn opintojaksolle
  • Täytä ilmoittautumislomakkeelle kotikorkeakoulusi sähköpostiosoite – muu käyttämäsi sähköpostiosoite ei oikeuta opiskelupaikkaan! Varmista, että osoitteesi on kirjoitettu oikein
  • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut
  • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan, vapauta paikka toiselle opiskelijalle. Lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Ilmoittautuminen voidaan sulkea aikaisemmin, jos paikat ovat täyttyneet
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja olet saanut oikeuden HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Viesti voi mennä roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi
 • Ota HAMK -tunnus käyttöön! Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla