Spring
Course name Prevention of Exercise Induced Injuries
Course date 15.01.2024 - 17.05.2024
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Noora Silvennoinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 28.04.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Prevention of Exercise Induced Injuries

15.01.2024 - 17.05.2024

Course description

Osaamistavoitteet

Liikutko tai olet aloittamassa liikkumista, mutta vammat pelottavat? Tällä opintojaksolla tutustut liikuntavammojen syntymekanismeihin, vammojen riskitekijöihin vammoilta suojaaviin tekijöihin, sekä opit perusteita, miten suunnitella liikkumista vammariskiä vähentäen.

  • Tunnistat miten liikuntavammoja syntyy
  • Tunnistat vammoille altistavia tekijöitä ja vammoilta suojaavia tekijöitä
  • Hahmotat vammariskiä vähentävän liikkumisen suunnittelun perusteita

Sisältö

  • Liikuntavammojen yleisimmät syntymekanismit
  • Vammoille altistavat tekijät
  • Vammojen ennaltaehkäisy
  • Vammoja ehkäisevän liikunnan suunnittelu

Assessment criteria

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen sinun tulee käydä annettu materiaali läpi, sekä suorittaa jokaisessa osiossa olevat tehtävät.

Course way of working and time table

Opintojakson koostuu materiaaliin tutustumisesta ja osaamisen varmistamisesta tehtävillä. Opintojakson suorttamiseen tarvitta materiaali on saatavilla verkkoalustalla. Opintojakso 1 op vastaa 27 h opiskelijan työtä.

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.