Våren
Kursnamn Liikuntavammojen ennaltaehkäisy
Kursdatum 15.01.2024 - 17.05.2024
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Noora Silvennoinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 28.04.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Liikuntavammojen ennaltaehkäisy

15.01.2024 - 17.05.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Liikutko tai olet aloittamassa liikkumista, mutta vammat pelottavat? Tällä opintojaksolla tutustut liikuntavammojen syntymekanismeihin, vammojen riskitekijöihin vammoilta suojaaviin tekijöihin, sekä opit perusteita, miten suunnitella liikkumista vammariskiä vähentäen.

  • Tunnistat miten liikuntavammoja syntyy
  • Tunnistat vammoille altistavia tekijöitä ja vammoilta suojaavia tekijöitä
  • Hahmotat vammariskiä vähentävän liikkumisen suunnittelun perusteita

Sisältö

  • Liikuntavammojen yleisimmät syntymekanismit
  • Vammoille altistavat tekijät
  • Vammojen ennaltaehkäisy
  • Vammoja ehkäisevän liikunnan suunnittelu

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen sinun tulee käydä annettu materiaali läpi, sekä suorittaa jokaisessa osiossa olevat tehtävät.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakson koostuu materiaaliin tutustumisesta ja osaamisen varmistamisesta tehtävillä. Opintojakson suorttamiseen tarvitta materiaali on saatavilla verkkoalustalla. Opintojakso 1 op vastaa 27 h opiskelijan työtä.

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.