Kevät
Opintojakson nimi Liikuntavammojen ennaltaehkäisy
Opintojakson ajankohta 15.01.2024 - 17.05.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Noora Silvennoinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 28.04.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Liikuntavammojen ennaltaehkäisy

15.01.2024 - 17.05.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Liikutko tai olet aloittamassa liikkumista, mutta vammat pelottavat? Tällä opintojaksolla tutustut liikuntavammojen syntymekanismeihin, vammojen riskitekijöihin vammoilta suojaaviin tekijöihin, sekä opit perusteita, miten suunnitella liikkumista vammariskiä vähentäen.

  • Tunnistat miten liikuntavammoja syntyy
  • Tunnistat vammoille altistavia tekijöitä ja vammoilta suojaavia tekijöitä
  • Hahmotat vammariskiä vähentävän liikkumisen suunnittelun perusteita

Sisältö

  • Liikuntavammojen yleisimmät syntymekanismit
  • Vammoille altistavat tekijät
  • Vammojen ennaltaehkäisy
  • Vammoja ehkäisevän liikunnan suunnittelu

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen sinun tulee käydä annettu materiaali läpi, sekä suorittaa jokaisessa osiossa olevat tehtävät.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson koostuu materiaaliin tutustumisesta ja osaamisen varmistamisesta tehtävillä. Opintojakson suorttamiseen tarvitta materiaali on saatavilla verkkoalustalla. Opintojakso 1 op vastaa 27 h opiskelijan työtä.

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.